Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest Pani Jolanta Wilkiel.

Głównym Księgowym jest Pani Katarzyna Bobrucka

Księgowym jest Pani Anna Itrych

Inspektorem na Samodzielnym stanowisku ds. Kadr i Płac jest Pani Beata Wrońska

Kierownikiem Działu Medyczno - Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego jest Pani Anetta Kruzel.

Kierownikiem Sekcji Administracyjno Gospodarczej jest Pani Jolanta Mallek

Sekretarką jest Pani Małgorzata Bartelik

 

W Domu  istnieją następujące działy z wyszczególnionymi stanowiskami pracy oraz samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Księgowości:

a) główny księgowy,

b) księgowy;
 

2) Dział Medyczno - Opiekuńczo – Rehabilitacyjny:

a) kierownik działu,

b) opiekun,

c) pracownik socjalny,

d) pokojowa,

e) technik fizjoterapii,

f) instruktor terapii zajęciowej,

g) kapelan,

h) pielęgniarka;
 

3) Sekcja Administracyjno – Gospodarcza:

a) kierownik sekcji,

b) praczka,

c) szwaczka,

d) magazynier,

e) konserwator,

f) sekretarka,

g) kucharz,

h) pomoc kuchenna;
 

4) samodzielne stanowisko ds. kadr i płac - inspektor;

5) bhp (w ramach umowy zlecenia);

6) psycholog (w ramach umowy zlecenia);

7) radca prawny (w ramach umowy zlecenia);

8) informatyk (w ramach umowy zlecenia).