Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

Podstawa prawne działania

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku działa na podstwie:

- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (test jednolity Dz.U. 2011.231.1375 z dnia 2011.10.28),

- ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity  Dz.U.2013.330 z dnia 2013.03.11)

 - ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.2015.1445 z dnia 2015.09.22)

-  ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. 2015.513 z  dnia 2015.04.13),

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015.2164 z dnia 2015.12.22),

- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ( tekst  jednolity  Dz.U. z  2015r., poz.163 z  2015.01.30),

- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1202 z dnia 2014.09.09),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z dnia 2013.08.05)

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz.U.2012.964 z dnia 2012.08.27),

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  (Dz.U.2014.1786 z dnia 2014.12.11),

 -decyzji nr 31/2006 Wojewody Pomorskiego zezwalającej na prowadzenie Domu na czas nieokreślony (pobierz plik ),

- Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego prze Zarząd,

 -Statutu Domu Pomocy - plik pdf. 

 

Uchwala_w_sprawie_Statutu_DPS.JPG