Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Archiwum - zamówienia powyżej 30000 EUR - 2016:

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów spożywczych do Domu  Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku z podziałem na dziewięć części - od 01.02.2016r. do 31.01.2017r.

Część I -  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy świeżych kurzych jaj do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - 20.01.2016 pobierz plik

Część II - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw i owoców oraz kapusty i ogórków kiszonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku -20.01.2016 pobierz plik
 
Część III - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ryb świeżych, solonych i mrożonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - 20.01.2016 pobierz plik

Część IV - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy świeżego mięsa, kości i podrobów wieprzowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - 20.01.2016 pobierz plik

Część V - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy świeżego mięsa i podrobów drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - 20.01.2016 pobierz plik

Część VI - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wędlin wieprzowych i drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku -20.01.2016  pobierz plik

Cześć VII - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów mleczarskich i tłuszczów roślinnych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku 21.01.2016 pobierz plik 

Część VIII - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów piekarsko – ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej  Nr 1 w Lęborku 21.01.2016 pobierz plik

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- na dostawę artykułów spożywczych do Domu  Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku z podziałem na dziewięć części - od 01.02.2016r. do 31.01.2017r.

- ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik

Część I - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżych kurzych jaj do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
 

- Zał. Nr 1 formularz oferty pobierz plik
- Zał. Nr 2 oświadczenie pobierz plik
- Zał. Nr 3 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pobierz plik
- Zał. Nr 4 umowa pobierz plik

Część II - Przdemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców oraz kapusty i ogórków kiszonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty pobierz plik
- Zał. Nr 2 oświadczenie pobierz plik
- Zał. Nr 3 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pobierz plik
- Zał. Nr 4 umowa pobierz plik


Część III - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb świeżych, solonych i mrożonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty pobierz plik
- Zał. Nr 2 oświadczenie pobierz plik
- Zał. Nr 3 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pobierz plik
- Zał. Nr 4 umowa pobierz plik

Część IV - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżego mięsa, kości i podrobów wieprzowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty pobierz plik
- Zał. Nr 2 oświadczenie pobierz plik
- Zał. Nr 3 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pobierz plik
- Zał. Nr 4 umowa pobierz plik

Część V - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżego mięsa i podrobów drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty pobierz plik
- Zał. Nr 2 oświadczenie pobierz plik
- Zał. Nr 3 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pobierz plik
- Zał. Nr 4 umowa pobierz plik


Część VI - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wędlin wieprzowych i drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty pobierz plik
- Zał. Nr 2 oświadczenie pobierz plik
- Zał. Nr 3 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pobierz plik
- Zał. Nr 4 umowa pobierz plik

Cześć VII - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich i tłuszczów roślinnych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty pobierz plik
- Zał. Nr 2 oświadczenie pobierz plik
- Zał. Nr 3 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pobierz plik
- Zał. Nr 4 umowa pobierz plik


Część VIII - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa  pieczywa i wyrobów piekarsko – ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej  Nr 1 w Lęborku


- Zał. Nr 1 formularz oferty pobierz plik
- Zał. Nr 2 oświadczenie pobierz plik
- Zał. Nr 3 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pobierz plik
- Zał. Nr 4 umowa pobierz plik

 
Część IX - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych: produktów przemiału ziarna, tłuszczów roślinnych, wyrobów ciastkarskich, przypraw, owoców i warzyw przetworzonych, napojów itp. do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.


- Zał. Nr 1 formularz oferty pobierz plik
- Zał. Nr 2 oświadczenie pobierz plik
- Zał. Nr 3 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pobierz plik
- Zał. Nr 4 umowa pobierz plik