Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Roczne sprawozdania:

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku za 2019 r

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku za 2018 r (pobierz plik)

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku za 2017 r (pobierz plik)

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku za 2016 r (pobierz plik)

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku za 2015 r (pobierz link)

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku za 2014 r. (pobierz plik)

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku za 2013 r. (pobierz plik)

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku za 2012 r. (pobierz plik)