Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1
UL.STRYJEWSKIEGO 23
84-300 LĘBORK


tel: (59) 8624-200
     (59) 8624- 201
fax: (59) 8622-434

NIP 8411338845
REGON 000295350

 

Dom Pomocy Społecznej czynny całą dobę.
Administracja czynna od poniedziałku do piątku 7.00-15.00

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla
88 osób przewlekle somatycznie chorych i przewlekle psychicznie chorych.

 

e-mail: dps1_lebork@wp.pl
strona internetowa: www.lebork.naszdps.pl

Adres skrzynki ePUAP: /DPSNr1Lebork/domyslna