Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest Pani Jolanta Wilkiel.


Głównym Księgowym jest Pani Katarzyna Bobrucka


Księgowym jest Pani Anna Itrych


Inspektorem na Samodzielnym stanowisku ds. Kadr i Płac jest Pani Beata Wrońska


Kierownikiem Działu Medyczno - Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego jest Pani Anetta Kruzel


Kierownikiem Sekcji Administracyjno Gospodarczej jest Pani Jolanta Mallek


Sekretarką jest Pani Małgorzata Bartelik

 
W Domu  istnieją następujące działy z wyszczególnionymi stanowiskami pracy oraz samodzielne stanowiska pracy:


1) Dział Księgowości:
a) główny księgowy,
b) księgowy;


2) Dział Medyczno - Opiekuńczo – Rehabilitacyjny:
a) kierownik działu,
b) opiekun,
c) pracownik socjalny,
d) pokojowa,
e) technik fizjoterapii,
f) instruktor terapii zajęciowej,
g) kapelan,
h) pielęgniarka;


3) Sekcja Administracyjno – Gospodarcza:
a) kierownik sekcji,
b) praczka,
c) szwaczka,
d) magazynier,
e) konserwator,
f) sekretarka,
g) kucharz,
h) pomoc kuchenna;


4) samodzielne stanowisko ds. kadr i płac - inspektor;


5) bhp (w ramach umowy zlecenia);


6) psycholog (w ramach umowy zlecenia);


7) radca prawny (w ramach umowy zlecenia);


8) informatyk (w ramach umowy zlecenia).