Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

 

REJESTRY, EWIDENCJE PRZYPISANE SĄ DO KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH:

  

 Wykaz rejestrów prowadzonych w kadrach:

  1. Rejestr zarządzeń Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
  2. Rejestr wydawanych legitymacji ubezpieczeniowych
  3. Rejestr pieczęci
  4. Rejestr zwolnień lekarskich
  5. Rejestr urlopów pracowników
  6 .Książka kontroli zewnętrznych
  7. Rejestr upoważnień wydawanych przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 1
      w Lęborku
  8. Rejestr preparatów chemicznych używanych w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
  9. Lista kontrolna do oceny ryzyka zawodowego-szkodliwe czynniki biologiczne występujące w środowisku
      pracy
10. Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby
11. Rejestr wypadków przy pracy
12. Wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnym charakterze
13. Rejestr świadectw pracy
14. Rejestr umów z personelem
15. Karty oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.

 Osoba upoważniona do udzielania informacji:
 Inspektor  - Beata Wrońska  tel. 59 8624-200 wew. 34

 

 Wykaz rejestrów prowadzonych w sekretariacie:

  1. Rejestr przychodzącej i wychodzącej korespondencji pocztowej - dziennik korespondencyjny, pocztowa
      książka  nadawcza
  2. Rejestr korespondencji mieszkańców
  3. Rejestr delegacji służbowych
  4. Rejestr skarg i wniosków.

Osoba upoważniona do udzielania informacji:
Sekretarka – Małgorzata Bartelik tel. 59 8624-200 wew. 30

 

Wykaz rejestrów, ewidencji prowadzonych w księgowości:

  1. Rejestr wysyłanych przelewów
  2. Rejestr wystawianych faktur
  3. Rejestr wystawianych not
  4. Rejestr przekazywanych środków przez Starostwo
  5. Rejestr ewidencji książek
  6. Rejestr niepodjętych depozytów pieniężnych.

Osoby upoważnione do udzielania informacji:
Główny księgowy - Katarzyna Bobrucka tel. 59 8624-200 wew. 33
Księgowy - Anna Itrych tel 59 8624-200 wew. 35

 

Wykaz rejestrów, ewidencji prowadzonych przez pracownika socjalnego:

  1. Rejestr spadków odebranych
  2. Rejestr wyjazdów i imprez okolicznościowych mieszkańców
  3. Rejestr osobodni żywionych mieszkańców
  4. Rejestr urlopów mieszkańców
  5. Książka ewidencji mieszkańców.

Ewidencja mieszkańców prowadzona jest na podstawie książki ewidencji mieszkańców. Do książki wpisuje się:
  1. liczbę porządkową
  2. nazwisko i imię
  3. data urodzenia
  4. ostatnie miejsce zamieszkania
  5. data przybycia do Domu
  6. imiona rodziców
  7. data wybycia/zgonu
  8. stan prawny
  9. dane o rodzinie
 10. źródło dochodów.

Osoby upoważnione do udzielania informacji:
Pracownik socjalny – Alicja Pajączkowska-Petk  tel. 59 8624-200  wew. 47
 

Wykaz rejestrów, ewidencji prowadzonych w dziale medyczno - opiekuńczo -rehabilitacyjnym:

  1. Rejestr leków psychotropowych i somatycznych pobieranych przez personel medyczny
  2. Książka ewidencji wydawanych środków opatrunkowych
  3. Książka gabinetu zabiegowego
  4. Rejestr odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
  5. Rejestr konsultacji, pobytów w szpitalu, wezwań pogotowia ratunkowego
  6. Książka raportu pielęgniarskiego
  7. Rejestr wypadków
  8. Rejestr wywozu odpadów medycznych
  9. Rejestr zastosowania przymusu bezpośredniego
 10. Rejestr chorób zakaźnych i zakażeń
 11. Rejestr samowolnego oddalenia się mieszkańców
 12. Rejestr rozmów telefonicznych służbowych
 13. Rejestr rozmów telefonicznych prywatnych.

Osoba upoważniona do udzielania informacji:
Kierownik działu – Anetta Kruzel - tel. 59 8624-200  wew. 39

 

Wykaz rejestrów, ewidencji prowadzonych w sekcji administracyjno- gospodarczej

  1. Rejestr umów dotyczących zamówień publicznych
  2. Rejestr zleceń
  3. Ewidencja zamówień.

Osoba upoważniona do udzielania informacji:
Kierownik sekcji - Jolanta Mallek - tel.59 8624-200 wew. 45