Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

 

Podstawa prawne działania

 

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku działa na podstawie:

 

- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (test jednolity Dz.U. 2011.231.1375 z dnia 2011.10.28),

 

- ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity  Dz.U.2013.330 z dnia 2013.03.11),


- ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.2015.1445 z dnia 2015.09.22),


- ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. 2015.513 z  dnia 2015.04.13),


- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015.2164 z dnia 2015.12.22),


- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ( tekst  jednolity  Dz.U. z  2015r., poz.163 z  2015.01.30),


- ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1202 z dnia 2014.09.09),


- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z dnia 2013.08.05),


- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz.U.2012.964 z dnia 2012.08.27),


- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  (Dz.U.2014.1786 z dnia 2014.12.11),


- decyzji nr 31/2006 Wojewody Pomorskiego zezwalającej na prowadzenie Domu na czas nieokreślony - (do wglądu w sekretariacie - wniosek o udostępnienie danych),


- Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego przez Zarząd,

 

- Statutu Domu Pomocy - (do wglądu w sekretariacie - wniosek o udostępnienie danych).

 

 

 

 

Uchwala_w_sprawie_Statutu_DPS.JPG