Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Schemat organizacyjny DPS Nr 1:

 

schematDPS1.JPG

 

Schemat - (do wglądu w sekretariacie - wniosek o udostępnienie danych)