Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

 

Wnioski przyjmowane są w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku i załatwiane w kolejności ich wpływu.