Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  NR 1 W LĘBORKU

Pani  mgr Jolanta Wilkiel

Telefon:    0-59 8624- 200

                  0-59 8624-201

e-mail: dps1_lebork@wp.pl

 

 

Godziny przyjęć interesantów: 7:00 - 15:00

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 15:00.

                                

Skargi i wnioski przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku do godziny 15:00 w sekretariacie. Codziennie po godzinie 15:00 można wnosić skargi i wnioski u pielęgniarki dyżurującej.

 

KOMPETENCJE  DYREKTORA

Uchwała nr 32/2007 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 25.05.2007r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - ( do wglądu w kadrach wniosek o udostępnienie danych)

Upoważnienie Dyrektora nr Or. V.0123-01/07 z dnia 04.06.2007r. do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Lęborskiego- ( do wglądu w kadrach wniosek o udostępnienie danych)

 

Dyrektor działając w zgodzie z przepisami prawa:

1.  posiada pełną samodzielność w działaniu w odniesieniu do sposobu osiągania wyznaczonych celów działania
     Domu i ponosi odpowiedzialność za podjęte decyzje. Zakres uprawnień rozciąga się na wszelkie zadania i
     kompetencje w ramach udzielonych pełnomocnictw,

2.  dobiera kadrę,

3.  nadzoruje sprawy kontroli wewnętrznej,

4.  wydaje regulaminy i zarządzenia wewnętrzne,

5.  podejmuje inne konieczne działania w celu realizacji zadań Domu.

 

Podczas nieobecności Dyrektora zastępstwo przejmuje upoważniony pracownik Domu.