Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Roczne sprawozdania:

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku za 2019 r. (do wglądu u pracownika socjalnego - wniosek o udostępnienie danych)

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku za 2018 r.  (do wglądu u pracownika socjalnego - wniosek o udostępnienie danych)

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku za 2017 r. plik pdf do pobrania

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku za 2016 r. plik pdf do pobrania

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku za 2015 r. plik pdf do pobrania

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku za 2014 r. plik pdf do pobrania

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku za 2013 r. plik pdf do pobrania

Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku za 2012 r. plik pdf do pobrania