Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

KLAUZULE INFORMACYJNE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Nr 1 w LĘBORKU :

 

1. Klauzula informacyjna dla pracowników Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku:   plik pdf do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: KLAUZULA INFORMACYJNA dla pracowników DPS1 Lębork (2).pdf
Opis: dotyczy klauzuli informacyjnej dla pracowników
Utworzono: 2021-04-30 10:04:08
Data dodania: 2021-04-30 09:33:28
Autor pliku: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
Wprowadził/a: Bartelik Małgorzata
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2. Klauzula informacyjna dla klientów Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku:  pdf plik do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: klauzula dla klientów.pdf
Opis: dotyczy klauzuli informacyjnej dla klientów
Utworzono: 2020-10-05 10:04:48
Data dodania: 2020-10-05 09:57:19
Autor pliku: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
Wprowadził/a: Bartelik Małgorzata
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

3. Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku: plik pdf do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: KLAUZULA INFORMACYJNA na potrzeby rekrutacji DPS1 Lębork.pdf
Opis: dotyczy klauzuli informacyjnej na potrzeby rekrutacji
Utworzono: 2020-07-03 10:06:20
Data dodania: 2020-07-03 12:55:52
Autor pliku: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
Wprowadził/a: Bartelik Małgorzata
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

4. Klauzula informacyjna dla kontrahentów Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku:  plik pdf do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: klauzula dla kontrahentów.pdf
Opis: dotyczy klauzuli informacyjnej dla kontrahentów
Utworzono: 2020-10-05 10:06:46
Data dodania: 2020-10-05 09:58:25
Autor pliku: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
Wprowadził/a: Bartelik Małgorzata
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

5. Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku:  pdf plik do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca monitoringu DPS1 Lębork (2).pdf
Opis: dotyczy klauzuli informacyjnej monitoringu
Utworzono: 2020-07-15 10:08:38
Data dodania: 2020-07-15 12:57:59
Autor pliku: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
Wprowadził/a: Bartelik Małgorzata
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

6. Klauzula informacyjna na potrzeby wolontariatu Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku:  plik pdf do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: klauzula na potrzeby wolontariatu.pdf
Opis: dotyczy klauzuli informacyjnej na potrzeby wolontariatu
Utworzono: 2020-10-05 10:07:45
Data dodania: 2020-10-05 09:59:26
Autor pliku: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
Wprowadził/a: Bartelik Małgorzata
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Nr 1 W LĘBORKU

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, z siedzibą: ul. Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork;

 2. W Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – jest nim Pan Piotr Przyborowski, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: gryfinspektor@gmail.com;

 3. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych osobowych:

 • w celu zawarcia i wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

 • w celu wypełnienia ciążących na Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO),

 • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),​

 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku;

 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

 3. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, to jest:

 • w celu zawarcia i wykonania umów - do czasu zakończenia realizacji umów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,

 • w celu wypełnienia ciążących na Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku obowiązków prawnych - do czasu wypełnienia tych obowiązków,

 • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody - do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie,​

 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku z poszanowaniem Państwa praw i wolności, do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 2. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy;

 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 5. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.