Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Archiwum: Zamówienia do 30000 Euro - 2019:

16.12.2019 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

- w trybie zapytania cenowego na usługę wykonania pomiarów instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchni i pralni oraz pomiarów awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku (pobierz plik)

- rozeznanie cenowe (pobierz plik)

 

05.12.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- oferta dotycząca wykonania rocznego pomiaru instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchni i pralni oraz pomiarów awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 13 grudnia 2019 r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork

bądź drogą elektroniczną : dps1_lebork@wp.pl

 4. ZAŁĄCZNIKI:

- Prośba o złożenie oferty (pobierz plik)

- Formularz ofertowy (pobierz plik)

 

06.09.2019 r.

SPROSTOWANIE

- sprostowanie do rozeznania cenowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie zapytania cenowego na usługę dotyczącą wykonania rocznego przeglądu stanu technicznego sprawności obiektu w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku (pobierz plik)

 

06.09.2019 r.

SPROSTOWANIE

- sprostowanie do zawiadomienia o wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie zapytania cenowego na usługę dotyczącą wykonania deratyzacji w obiektach i posesji Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku (pobierz plik)

 

06.09.2019 r.

SPROSTOWANIE

- sprostowanie do rozeznania cenowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie zapytania cenowego na usługę dotyczącą wykonania deratyzacji w obiektach i posesji Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku (pobierz plik)

 

05.09.2019r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

- w trybie zapytania cenowego na usługę dotyczącą deratyzacji w obiektach i posesji Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku (pobierz plik)

- rozeznanie cenowe (pobierz plik)

 

05.09.2019r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

- w trybie zapytania cenowego na usługę wykonania rocznego przeglądu stanu technicznego sprawności obiektu w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku (pobierz plik)

- rozeznanie cenowe (pobierz plik)

 

28.08.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- dotyczy wykonania rocznego przeglądu stanu technicznego sprawności obiektu w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku


3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 04 września 2019r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork,

faksem: 59 8622434,

bądź w formie elektronicznej na adres : dps1_lebork@wp.pl

 

4. ZAŁĄCZNIKI:
-  Prośba o złożenie oferty (pobierz plik)

 

28.08.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- dotyczy wykonania deratyzacji w obiektach i posesji Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku


3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 04 września 2019r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork,

faksem: 59 8622434

bądź w formie elektronicznej na adres : dps1_lebork@wp.pl

 

4. ZAŁĄCZNIKI:
-  Prośba o złożenie oferty (pobierz plik)

 

13.08.2019r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

- w trybie zapytania cenowego na usługę wykonania okresowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych (pobierz plik)

- rozeznanie cenowe (pobierz plik)

 

13.08.2019r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

- w trybie zapytania cenowego na usługę wykonania okresowego przeglądu gaśnic (pobierz plik)

- rozeznanie cenowe (pobierz plik)

 

05.08.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- oferta dotycząca wykonania okresowej kontroli przewodów kominowych i połączeń wentylacyjnych (ok.242 szt. )

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 12 sierpnia 2019 r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork

bądź drogą elektroniczną : dps1_lebork@wp.pl

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

- Prośba o złożenie oferty (pobierz plik)

 

05.08.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- oferta dotycząca wykonania przeglądu gaśnic

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 12 sierpnia 2019 r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork

bądź drogą elektroniczną : dps1_lebork@wp.pl

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

- Prośba o złożenie oferty (pobierz plik)

 

18.03.2019r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

- w trybie zapytania ofertowego na usługę konserwacji urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru SAP wraz z urządzeniami współpracującymi w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. (pobierz plik)

- rozeznanie cenowe (pobierz plik)

 

14.03.2019r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

- w trybie zapytania ofertowego na usługę wykonania demontażu i wymiany na nowe dwóch rozdzielnic żeliwnych w pomieszczeniu kuchni (pobierz plik)

- rozeznanie cenowe (pobierz plik)

 

12.03.2019r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

- w trybie zapytania ofertowego na usługę wykonania przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych (pobierz plik)

- rozeznanie cenowe (pobierz plik)

 

04.03.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- oferta dotycząca usługi przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych - 14 szt.

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 11 marca 2019 r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork

bądź drogą elektroniczną : dps1_lebork@wp.pl

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

- Prośba o złożenie oferty (pobierz plik)

 

04.03.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- oferta dotycząca usługi konserwacji urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP)wraz z urządzeniami współpracującymi w obiektach Domu Pomocy Społecznej Nr 1 na okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 15 marca 2019 r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork

bądź drogą elektroniczną : dps1_lebork@wp.pl

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

- Prośba o złożenie oferty (pobierz plik)

- Dane dotyczące urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru wraz z urządzeniami współpracującymi oraz zakres usług (pobierz plik)

 

04.03.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- oferta dotycząca usługi demontażu i wymiany na nowe, 2 rozdzielnic żeliwnych w pomieszczeniach kuchni

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 12 marca 2019 r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork

bądź drogą elektroniczną : dps1_lebork@wp.pl

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

- Prośba o złożenie oferty (pobierz plik)

- Dane dotyczące przedmiaru robót (pobierz plik)

- Formularz ofertowy (pobierz plik)

 

08.02.2019r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

- w trybie zapytania cenowego na wykonanie remontu dziesięciu pokojów mieszkańców i jednego pokoju socjalnego w budynku łóżkowym-głównym w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 (pobierz plik)

- rozeznanie cenowe (pobierz plik)

 

31.01.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- oferta dotycząca zapytania ofertowego na wykonanie remontu dziesięciu pokojów mieszkańców i jednego pokoju socjalnego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 5 lutego 2019 r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork

bądź drogą elektroniczną : dps1_lebork@wp.pl

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

- Prośba o złożenie oferty (pobierz plik)

- Formularz ofertowy (pobierz plik)

 

17.01.2019 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

- w trybie zapytania ofertowego na usługę konserwacji dźwigów w okresie od 01.02.2019 r. do 31.01.2020 r. (pobierz plik)

 

03.01.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- oferta dotycząca usługi konserwacji urządzeń dźwigowych na okres roku od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 15 stycznia 2019 r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork

bądź drogą elektroniczną : dps1_lebork@wp.pl

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

- Prośba o złożenie oferty (pobierz plik)

- Dane dotyczące dźwigów (pobierz plik)