Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Wszystkie zarządzenia z roku 2019 dostępne są w kadrach lub na wniosek o udostepnienie danych.

 

Zarządzenia Dyrektora 2019:

 

Zarządzenie Nr 1 - w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku z podziałem na dziewięć części od 01 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. (powołanie komisji przetargowej)

Zarządzenie Nr 2 - w sprawie wprowadzenia wydawania napojów chłodzących dla pracowników na okres upałów

Zarządzenie Nr 3 - w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Zarządzenie Nr 4 - w sprawie powołania zespołu powypadkowego w komórkach organizacyjnych  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Zarządzenie Nr 5 - w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Zarządzenie Nr 6 - w sprawie aktualizacji Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Zarządzenie Nr 7 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2019 w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku