Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Zamówienia publiczne powyżej 30000 Euro - 2020 rok:

 

20.08.2020 r.

Ogłoszenie : do zamówienia pod nazwą wymiana starego dźwigu osobowego, na nowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym ze schorzeniami narządu ruchu, wzroku i słuchu w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku :   plik pdf do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie.pdf
Opis: dotyczy wymiany dźwigu osbowego na nowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Utworzono: 2020-08-20 07:46:15
Data dodania: 2020-08-20 10:37:03
Autor pliku: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
Wprowadził/a: Bartelik Małgorzata
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

13.08.2020 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty : do zamówienia pod nazwą wymiana starego dźwigu osobowego, na nowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym ze schorzeniami narządu ruchu, wzroku i słuchu w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku :   plik pdf do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: zawiadomienie o wyborze oferty _2_.pdf
Opis: dotyczy informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty - wymiana dźwigu osobowego na nowy
Utworzono: 2020-08-13 07:47:03
Data dodania: 2020-08-13 12:47:35
Autor pliku: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
Wprowadził/a: Bartelik Małgorzata
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

13.08.2020 r.

Protokół z otwarcia ofert :  do zamówienia pod nazwą wymiana starego dźwigu osobowego, na nowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym ze schorzeniami narządu ruchu, wzroku i słuchu w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku :   pdf do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: protokół z otwarcia ofert.pdf
Opis: dotyczy protokołu z otwarcia ofert wymiana dźwigu osobowego na nowy
Utworzono: 2020-08-13 07:50:15
Data dodania: 2020-08-13 12:44:32
Autor pliku: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
Wprowadził/a: Bartelik Małgorzata
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

07.08.2020 r.

Odpowiedzi na pytania do zamówienia pod nazwą wymiana starego dźwigu osobowego, na nowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym ze schorzeniami narządu ruchu, wzroku i słuchu w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku plik pdf do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: odpowiedź na pytania przetarg (2).pdf
Opis: dotyczy odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu wymiana dźwigu osobowego na nowy
Utworzono: 2020-08-07 07:51:38
Data dodania: 2020-08-07 12:41:06
Autor pliku: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
Wprowadził/a: Bartelik Małgorzata
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

07.08.2020 r.

Zmiany SIWZ do zamówienia pod nazwą  wymiana starego dźwigu osobowego, na nowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym ze schorzeniami narządu ruchu, wzroku i słuchu w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku   plik pdf do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: zmiana siwz.pdf
Opis: dotyczy zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Utworzono: 2020-08-07 07:53:45
Data dodania: 2020-08-07 12:39:30
Autor pliku: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
Wprowadził/a: Bartelik Małgorzata
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

29.07.2020 r.

 

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY na wymianę starego dźwigu osobowego, na nowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym ze schorzeniami narządu ruchu, wzroku i słuchu w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- ogłoszenie :  plik pdf do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie.pdf
Opis: dotyczy ogłoszenia o zamówieniu wymiana dźwigu osobowego na nowy
Utworzono: 2020-07-29 07:58:30
Data dodania: 2020-07-29 11:52:51
Autor pliku: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
Wprowadził/a: Bartelik Małgorzata
Rozmiar pliku: 0.14 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

- SIWZ  plik pdf do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: SIWZ (4).pdf
Opis: dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Utworzono: 2020-07-29 08:00:51
Data dodania: 2020-07-29 11:40:13
Autor pliku: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
Wprowadził/a: Bartelik Małgorzata
Rozmiar pliku: 0.24 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  plik pdf do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: szczególowy opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 1 (5)prawidłowy-skonwertowany (2).pdf
Opis: dotyczy szczegółowego wykazu parametrów przedmiotu zamówienia
Utworzono: 2020-07-29 08:08:17
Data dodania: 2020-07-29 11:42:58
Autor pliku: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
Wprowadził/a: Bartelik Małgorzata
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

- załącznik nr 2  plik pdf do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: załącznik nr 2 (1).pdf
Opis: dotyczy formularza ofertowego
Utworzono: 2020-07-29 08:11:46
Data dodania: 2020-07-29 11:44:50
Autor pliku: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
Wprowadził/a: Bartelik Małgorzata
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

- załącznik nr 3  plik pdf do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: załacznik nr 3 do siwz (2).pdf
Opis: dotyczy oświadczenia wykonawcy
Utworzono: 2020-07-29 08:12:43
Data dodania: 2020-07-29 11:46:02
Autor pliku: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
Wprowadził/a: Bartelik Małgorzata
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

- załącznik nr 4  plik pdf do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: załącznik nr 4 (1).pdf
Opis: dotyczy oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Utworzono: 2020-07-29 08:14:07
Data dodania: 2020-07-29 11:47:08
Autor pliku: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
Wprowadził/a: Bartelik Małgorzata
Rozmiar pliku: 0.30 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

- załącznik nr 5  plik pdf do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: załącznik nr 5 (1).pdf
Opis: dotyczy oświadczenia podwykonawców
Utworzono: 2020-07-29 08:16:59
Data dodania: 2020-07-29 11:48:32
Autor pliku: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
Wprowadził/a: Bartelik Małgorzata
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

- załącznik nr 6  plik pdf do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik nr 6 -projekt umowy (1).pdf
Opis: dotyczy projektu umowy
Utworzono: 2020-07-29 08:19:02
Data dodania: 2020-07-29 11:54:32
Autor pliku: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
Wprowadził/a: Bartelik Małgorzata
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

- załącznik nr 7  plik pdf do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: załacznik nr 7 (2).pdf
Opis: dotyczy wykazu wykonywanych robót budowlanych
Utworzono: 2020-07-29 08:19:29
Data dodania: 2020-07-29 11:55:31
Autor pliku: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
Wprowadził/a: Bartelik Małgorzata
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

- załącznik nr 8  plik pdf do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: załącznik nr 8 (1).pdf
Opis: dotyczy klauzuli informacyjnej dla kontrahentów
Utworzono: 2020-07-29 08:22:11
Data dodania: 2020-07-29 11:56:51
Autor pliku: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
Wprowadził/a: Bartelik Małgorzata
Rozmiar pliku: 0.21 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

21.01.2020 r.

SPROSTOWANIE- dotyczy treści informacji z otawrcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Nr w Lęborku poprzez podanie prawidłowych danych Firmy -  (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)

SPROSTOWANIE - dotyczy treści informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych część IX do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku poprzez podanie prawidłowych danych Firmy (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)

SPROSTOWANIE- dotyczy treści informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych część I do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku poprzez podanie prawidłowych danych Firmy (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)

SPROSTOWANIE - dotyczy treści informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych część II do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku poprzez podanie prawidłowych danych Firmy (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)

SPROSTOWANIE - dotyczy treści informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych część VII do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku poprzez podanie prawidłowych danych Firmy (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)

 

20.01.2020 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów spożywczych do Domu  Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku z podziałem na dziewięć części - od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r.

Część I - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kurzych jaj do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku- 
(do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)

Część II - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw i owoców oraz kapusty  i ogórków kiszonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)

Część III - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ryb świeżych, wędzonych, solonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku- (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)

Część IV - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy świeżego mięsa wieprzowego i podrobów wieprzowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku- (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)

Część V - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa drobiowego i podrobów drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)

Część VI - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wędlin wieprzowych i drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)

Cześć VII - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów mleczarskich i tłuszczów roślinnych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)

Część VIII - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów piekarsko-ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej  Nr 1 w Lęborku (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)

Część IX - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych: produktów przemiału ziarna, tłuszczów roślinnych, wyrobów ciastkarskich, przypraw, owoców i warzyw przetworzonych, napojów itp.  do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - 

(do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)

 

17.01.2020 r

PRZETARG NIEOGRANICZONY- na dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku z podziałem na dziewięć części - od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r.

- Informacja z otwarcia ofert (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)

 

09.01.2020 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY- na dostawę artykułów spożywczych do Domu  Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku z podziałem na dziewięć części - od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r.

- ogłoszenie o zamówieniu (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia  (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
 

Część I - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa  kurzych jaj do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty  (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców  (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 5 projekt umowy (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych) 


Część II - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców oraz kapusty i ogórków kiszonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 5 projekt umowy (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)


Część III - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb świeżych, solonych, wędzonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 5 projekt umowy (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)

Część IV - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego i podrobów wieprzowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 5 projekt umowy (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)

Część V - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa drobiowego i podrobów drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)

-Zał. Nr 5 projekt umowy (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)

Część VI - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wędlin wieprzowych i drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 5 projekt umowy (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)


Cześć VII - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich i tłuszczów roślinnych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty  
(do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 5 projekt umowy  (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)

Część VIII - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów piekarsko-ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej  Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty 
(do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)

- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 5 projekt umowy (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)

 
Część IX - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych: produktów przemiału ziarna, tłuszczów roślinnych, wyrobów ciastkarskich i przypraw sypkich, owoców i warzyw przetworzonych, napojów itp. do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lębork
- Zał. Nr 1 formularz oferty
(do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców  (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)

- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy  (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 5 projekt umowy (do wglądu Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej- wniosek o udostępnienie danych)