Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Zamówienia publiczne powyżej 30000 Euro - 2020 rok:

21.01.2020 r.

SPROSTOWANIE- dotyczy treści informacji z otawrcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Nr w Lęborku poprzez podanie prawidłowych danych Firmy (pobierz plik)

SPROSTOWANIE - dotyczy treści informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych część IX do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku poprzez podanie prawidłowych danych Firmy (pobierz plik)

SPROSTOWANIE- dotyczy treści informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych część I do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku poprzez podanie prawidłowych danych Firmy (pobierz plik)

SPROSTOWANIE - dotyczy treści informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych część II do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku poprzez podanie prawidłowych danych Firmy (pobierz plik)

SPROSTOWANIE - dotyczy treści informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych część VII do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku poprzez podanie prawidłowych danych Firmy (pobierz plik)

 

20.01.2020 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów spożywczych do Domu  Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku z podziałem na dziewięć części - od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r.

Część I - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kurzych jaj do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku- (pobierz plik)

Część II - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw i owoców oraz kapusty  i ogórków kiszonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - (pobierz plik)

Część III - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ryb świeżych, wędzonych, solonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku- (pobierz plik)

Część IV - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy świeżego mięsa wieprzowego i podrobów wieprzowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku- (pobierz plik)

Część V - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa drobiowego i podrobów drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - (pobierz plik)

Część VI - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wędlin wieprzowych i drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - (pobierz plik)

Cześć VII - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów mleczarskich i tłuszczów roślinnych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - (pobierz plik)

Część VIII - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów piekarsko-ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej  Nr 1 w Lęborku - (pobierz plik)

Część IX - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych: produktów przemiału ziarna, tłuszczów roślinnych, wyrobów ciastkarskich, przypraw, owoców i warzyw przetworzonych, napojów itp.  do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - (pobierz plik)

 

17.01.2020 r

PRZETARG NIEOGRANICZONY- na dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku z podziałem na dziewięć części - od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r.

- Informacja z otwarcia ofert (pobierz plik)

 

09.01.2020 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY- na dostawę artykułów spożywczych do Domu  Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku z podziałem na dziewięć części - od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r.

- ogłoszenie o zamówieniu (pobierz plik)
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia  (pobierz plik)

Część I - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa  kurzych jaj do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty  (pobierz plik)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  (pobierz plik)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców  (pobierz plik)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy (pobierz plik)
- Zał. Nr 5 projekt umowy  (pobierz plik)


Część II - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców oraz kapusty i ogórków kiszonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty (pobierz plik)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (pobierz plik)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców (pobierz plik)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy (pobierz plik)
- Zał. Nr 5 projekt umowy (pobierz plik)


Część III - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb świeżych, solonych, wędzonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty (pobierz plik)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (pobierz plik)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców (pobierz plik)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy (pobierz plik)
- Zał. Nr 5 projekt umowy (pobierz plik)

Część IV - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego i podrobów wieprzowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty (pobierz plik)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (pobierz plik)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców (pobierz plik)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy (pobierz plik)
- Zał. Nr 5 projekt umowy (pobierz plik)

Część V - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa drobiowego i podrobów drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty (pobierz plik)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (pobierz plik)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców (pobierz plik)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy (pobierz plik)
- Zał. Nr 5 projekt umowy (pobierz plik)

Część VI - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wędlin wieprzowych i drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty (pobierz plik)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (pobierz plik)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców (pobierz plik)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy (pobierz plik)
- Zał. Nr 5 projekt umowy (pobierz plik)


Cześć VII - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich i tłuszczów roślinnych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty  (pobierz plik)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  (pobierz plik)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców (pobierz plik)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy  (pobierz plik)
- Zał. Nr 5 projekt umowy  (pobierz plik)


Część VIII - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów piekarsko-ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej  Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty  (pobierz plik)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  (pobierz plik)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców (pobierz plik) 
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy  (pobierz plik)
- Zał. Nr 5 projekt umowy  (pobierz plik)

 
Część IX - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych: produktów przemiału ziarna, tłuszczów roślinnych, wyrobów ciastkarskich i przypraw sypkich, owoców i warzyw przetworzonych, napojów itp. do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zał. Nr 1 formularz oferty (pobierz plik)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (pobierz plik)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców  (pobierz plik)                                                                                                                                                                                                                                                            - Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy  (pobierz plik)
- Zał. Nr 5 projekt umowy (pobierz plik)