Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Zarządzenia Dyrektora:

 • Zarządzenie nr 1/2012 - w sprawie Regulaminu organizacyjnego
 • Zarządzenie nr 2/2012 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych (pobierz plik)
 • Zarządzenie nr 5A/2012- w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek udzielanych pracownikom (pobierz plik)
 • Zarządzenie nr 10/2012- w sprawie zatwierdzania planu rzeczowo - finansowego ZFŚS na 2012r. (pobierz plik)
 • Zarządzenie nr 10A/2012- w sprawie powołania zespołu powypadkowe w komórkach organizacyjnych (pobierz plik)
 • Zarządzenie nr 15/2012 - w sprawie Regulaminu pracy pracowników (pobierz plik)
 • Zarządzenie nr 37/12 - w sprawie Regulaminu udostępniania informacji publicznej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku (pobierz plik)
 • Zarządzenie nr 38/12 - w sprawie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku (pobierz plik)
 • Zarządzenie nr 51A - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej zdawczo - odbiorczej
 • Zarządzenie nr 55 - w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku (pobierz plik)
 • Zarządzenie nr 56 - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej zdawczo odbiorczej
 • Zarządzenie nr 59 - w sprawie przeprowadzenia kontroli prowadzenia depozytów
 • Zarządzenie nr 74 - w sprawie zmiany zał. nr 4 Regulaminu ZFŚS (pobierz plik)
 • Zarządzenie nr 84 - w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji kontrolnej rocznej składników majątkowych w magazynie spożywczym i przemysłowym

 

Pozostałe zarządzenia znajdują się do wglądu w sekretariacie Domu.