Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Wszystkie zarządzenia z roku 2012 dostępne są w kadrach lub na wniosek o udostepnienie danych.

 

 

Zarządzenia Dyrektora 2012:

 

- Zarządzenie nr 1 - w sprawie Regulaminu organizacyjnego

- Zarządzenie nr 2  - w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

- Zarządzenie nr 5A - w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek udzielanych pracownikom

- Zarządzenie nr 10 - w sprawie zatwierdzania planu rzeczowo - finansowego ZFŚS na 2012r.

- Zarządzenie nr 10A - w sprawie powołania zespołu powypadkowe w komórkach organizacyjnych

- Zarządzenie nr 15  - w sprawie Regulaminu pracy pracowników

- Zarządzenie nr 37 - w sprawie Regulaminu udostępniania informacji publicznej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie nr 38  - w sprawie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie nr 51 - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej zdawczo - odbiorczej

- Zarządzenie nr 55 - w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie nr 56 - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej zdawczo odbiorczej

- Zarządzenie nr 59 - w sprawie przeprowadzenia kontroli prowadzenia depozytów

- Zarządzenie nr 74 - w sprawie zmiany zał. nr 4 Regulaminu ZFŚS

- Zarządzenie nr 84 - w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji kontrolnej rocznej składników majątkowych w magazynie spożywczym i przemysłowym