Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

KONTROLE WEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W LĘBORKU W 2018 ROKU.

Plan kontroli w Domu Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku na 2018r.

Protokoły z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych - (do wglądu w  księgowości- wniosek o udostępnienie danych)

 

KONTROLE WEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W LĘBORKU W 2017 ROKU.

Plan kontroli w Domu Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku na 2017r.- (do wglądu w  księgowości- wniosek o udostępnienie danych)

 

 

KONTROLE WEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W LĘBORKU W 2016R.

Plan kontroli w Domu Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku na 2016r- (do wglądu w  księgowości- wniosek o udostępnienie danych)

 

 

KONTROLE WEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W LĘBORKU W 2015R.

Plan kontroli w Domu Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku na 2015r.- (do wglądu w  księgowości- wniosek o udostępnienie danych)

 

 

KONTROLE WEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W LĘBORKU W 2014R.

Plan kontroli w Domu Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku na 2014r.- (do wglądu w  księgowości- wniosek o udostępnienie danych)

 

 

KONTROLE WEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W LĘBORKU W 2013R.

Plan kontroli w Domu Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku na 2013r.- (do wglądu w  księgowości- wniosek o udostępnienie danych)

 

 

KONTROLE WEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W LĘBORKU W 2012R.

Plan kontroli w Domu Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku na 2012r.- (do wglądu w  księgowości- wniosek o udostępnienie danych)