Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 W LĘBORKU
 

KONTROLE 2016


Kontrola przeprowadzona przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku dnia 29.09.2016r.
Kontrolę przeprowadził: mł. kpt. Piotr Kobiela - specjalista
Przedmiotem kontroli była czynność kontrolno - rozpoznawcza w budynku DPS Nr 1 w zakresie kontoli ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzenia.
Protokół z przeprowadzonej kontroli - (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)

 

Kontrola przeprowadzona przez Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w dniu 25.04.2016 r.
Kontrolę przeprowadził Pan Marcin Kraska - starszy asystent
Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy.
Protokół z przeprowadzonej kontroli - (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)

 

Kontrola przeprowadzona przez  Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w dniu 01.04.2016r.
Kontrolę przeprowadziła Pani Urszula Grzybowska - st. asystent
Przedmiotem kontroli była ocena systemu HACCP w pionie żywienia Domu Pomocy Społecznej.
Protokół z przeprowadzonej kontroli - (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)


KONTROLE 2015

 

Kontrola przeprowadzona przez  Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w dniu 18.12.2015r.
Kontrolę przeprowadziła Pani Katarzyna Tomczyk - Paszkiewicz - st. asystent
Przedmiotem kontroli była kontrola stanu sanitarno - higienicznego obiektu  oraz realizacja  ustawy z dnia
09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Protokół z przeprowadzonej kontroli - (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)

Kontrola przeprowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku w dniu 27.11.2015r.
Kontrolę przeprowadziła Pani Michalina Bizewska -pracownik socjalny oraz Pani  Małgorzata Jarosz - pracownik socjalny
Przedmiotem kontroli było sprawdzenie standardu świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
Protokół z przeprowadzonej kontroli - (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)

 

Kontrola przeprowadzona przez  Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w dniu 26.06.2015r.
Kontrolę przeprowadziła Pani Urszula Grzybowska - st. asystent
Przedmiotem kontroli była kontrola kompleksowa  pionu żywienia
Protokół z przeprowadzonej kontroli - (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)

 

Kontrola przeprowadzona przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku dnia 02.06.2015r.
Kontrolę przeprowadził: mł. kpt. Piotr Kobiela - specjalista
Przedmiotem kontroli była czynność kontrolno - rozpoznawcza w budynku DPS Nr 1 w zakresie kontoli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych tj.  połączenia urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych  systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Lęborku
Protokół z przeprowadzonej kontroli - (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)


Kontrola przeprowadzona przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku dnia 27.05.2015r.
Kontrolę przeprowadził: mł. kpt. Piotr Kobiela - specjalista
Przedmiotem kontroli była czynność kontrolno - rozpoznawcza w budynku DPS Nr 1 w zakresie kontoli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
Protokół z przeprowadzonej kontroli - (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)

 

KONTROLE 2014

 

Kontrola przeprowadzona przez  Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w dniu 26.09.2014r.
Kontrolę przeprowadziła Pani Urszula Grzybowska - st. asystent
Przedmiotem kontroli była kontrola tematyczna pionu żywienia
Protokół z przeprowadzonej kontroli - (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)


Kontrola przeprowadzona przez Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w dniu 02.09.2014r.
Kontrolę przeprowadziła Pani Anna Krzymińska - mł. asystent
Przedmiotem kontroli był stan sanitarno- higieniczny obiektu oraz realizacja ustawy z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  i wyrobów tytoniowych
Protokół z przerowadzonej kontroli - (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)


Kontrola przeprowadzona przez  Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku dnia 04.07.2014r.
Kontrolę przeprowadzili: kpt. Pan Piotr Krzemiński - Naczelnik Wydziału Operacyjno - Kontrolno- Rozpoznawczego, mł. kpt. Pan Piotr Kobiela - Specjalista
Przedmiotem kontroli była czynność kontrolno - rozpoznawcza z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 1
Protokół z przeprowadzonej kontroli - (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)


Kontrola przeprowadzona przez Sędziego Sądu Rejonowego w Lęborku  Panią Teresę Białą w dniu 13.02.2014r.
Przedmiotem kontroli była  legalność przebywania w placówce osób z zaburzeniami psychicznymi
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli - (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)

 

KONTROLE 2013

 

Kontrola przeprowadzona przez Pomorski Państwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w dniu 21.01.2013
Kontrolę przeprowadziła Pani Urszula Grzybowska - starszy asystent
Przedmiotem kontroli była - kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków wynikających z decyzji  z dnia 10.05.2011
Protokół z kontroli - (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)


Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Lęborku - Audyt
Kontrolę przeprowadził Pan Krzysztof Król - audytor wewnętrzny
Przedmiotem kontroli była - sprawność i zgodność z prawem procesów zamówień publicznych w   Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku w latach 2011-2013,I/2013
Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu- (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)
Pismo Starosty w sprawie przekazania ostatecznego sprawozdania z audytu wewnętrznego- (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)
Odpowiedź o sposobie realizacji zaleceń z przeprowadzonego audytu wewnętrznego - 11.07.2013r. - (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)


Kontrola przeprowadzona przez Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w dniu 22.07.2013r.
Kontrolę przeprowadziła Pani Anna Stocka - st. asystent
Przedmiotem kontroli była kontrola sprawdzająca pionu żywienia
Protokół z przeprowadzonej kontroli- (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)


Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Lęborku w dniach od 15.07.2013r. do 26.07.2013r.
Kontrolę przeprowadziła Pani  Ewa  Markowicz - specjalista
Przedmiotem kontroli była analiza wydatków z uwzględnieniem przestrzegania procedur kontroli finansowej.
Zgodność ewidencji księgowej ze sprawozdawczością. Fundusz Nagród.
Protokół z przeprowadzonej kontroli - (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)


Kontrola przeprowadzona przez Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w dniu  05.09.2013r.
Kontrolę przeprowadziła Pani Lucyna Matela - Żołnowska - st. asystent
Przedmiotem kontroli była kontrola stanu sanitarno - higienicznego obiektu oraz realizacja  ustawy z dnia
09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
(Dz U. 1996.10.55)
Protokół z przeprowadzonej kontroli - (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)


Kontrola przeprowadzona przez Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w dniu  24.09.2013r.
Kontrolę przeprowadziła Pani Urszula Grzybowska - st. asystent
Przedmiotem kontroli była kontrola pionu żywienia
Protokół z przeprowadzonej kontroli - (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)

 

KONTROLE 2012

 

Kontrola przeprowadzona przez Pomorski Państwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w dniu 17.01.2012
Kontrolę przeprowadziła Pani Ewa Grodzka - młodszy asystent
Przedmiotem kontroli była - kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji w bloku żywienia
Dokumentacja z kontroli - (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)


Kontrola przeprowadzona przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w dniach od 19.03.2012r. do 30.03.2012r.
Kontrolę przeprowadzili  Pani Jolanta Mazurkiewicz - starszy inspektor  wojewódzki  i  Pan Mariusz Jandzio - starszy inspektor wojewódzki
Przedmiotem kontroli był - standard świadczonych usług
Protokół z przeprowadzonej kontroli (link http://www.pomorskie.eu/pl/bip/puw)


Kontrola przeprowadzona przez Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w dniu 06.08.2012r.
Kontrolę przeprowadził Pan Marcin Kraska - p.o.Kierownika Oddziału Higieny Pracy
Przedmiotem kontroli było sprawdzenie przestrzegania wymagań ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Protokół z przeprowadzonej kontroli - (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)


Kontrola przeprowadzona przez Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w dniu 20.09.2012r.
Kontrolę przeprowadziła Pani Lucyna Matela - Żołnowska - starszy asystent
Przedmiotem kontroli był stan sanitarno - higieniczny zaplecza DPS-u, w szczególności  gospodarka bielizną i odpadami, realizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami  używania tytoniu  i wyrobów tytoniowych
Protokół z przeprowadzonej kontroli - (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)


Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniach 03.10.2012r. - 15.10.2012r.
Kontrolę przeprowadziła Pani Bożena Sobiech - inspektor kontroli
Przedmiotem kontroli była:
 - prawidłowość i rzetelność obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania
   zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 - ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie 
   rozliczeń z tego tytułu, 
 - prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
 - wystawianie zaświaczeń lub zgłaszanie danych  dla celów ubezpieczeń społecznych.
Protokół z przeprowadzonej kontroli - (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)


KONTROLE 2011

 

Kontrola przeprowadzona przez Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Kontrolę przeprowadziła Pani  Ewa Grodzka - młodszy asystent  w dniu 21.04.2011r.
Przedmiotem kontroli była - kontrola kompleksowa bloku żywienia
Dokumentacja z kontroli - (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)

 
Kontrola przeprowadzona przez  Państwową Inspekcję Pracy
Kontrolę przeprowadził Pan Marcin Ląkocy - młodszy inspektor pracy w dniu 06.05.2011r.
Przedmiotem kontroli była - rekontrola
Dokumentacja z kontroli - (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)

 
Kontrola przeprowadzona przez Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Kontrolę przeprowadziła Pani Anna Krzymińska - młodszy asystent w dniu 20.07.2011r.
Przedmiotem kontroli był stan sanitarno - higieniczny oraz realizacja ustawy z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia
przed  następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Protokół z przeprowadzonej  kontroli - (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)

 
Kontrola przeprowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lęborku
Kontrolę przeprowadziły Pani Dorota Szynwelska - komisarz skarbowy oraz Pani Małgorzata Mach - komisarz skarbowy
w dniach od 03.08.2011r. do 19.08.2011r.
Przedmiotem kontroli była - prawidłowość wywiązywania się z obowiązku  płatnika zryczałtowanego 
podatku dochodowego od osób fizycznych
Protokół z przeprowadzonej kontroli- (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)


Kontrola przeprowadzona przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Kontrolę przeprowadzili  Pani Jolanta Mazurkiewicz - starszy inspektor wojewódzki  i  Pan Mariusz Jandzio - starszy inspektor wojewódzki w dniach od 19.12.2011r. do 22.12.2011r.
Przedmiotem kontroli był - standard świadczonych usług
Protokół z przeprowadzonej kontroli- (do wglądu w kadrach- wniosek o udostępnienie danych)