Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Wszystkie zarządzenia z roku 2013 dostępne są w kadrach lub na wniosek o udostepnienie danych.

 

Zarządzenia Dyrektora 2013:

 

 

-  Zarządzenie nr 1 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sukcesywną dostawę świeżego mięsa i podrobów   drobiowych do Domu Pomocy Społecznej  Nr 1

-  Zarządzenie nr 1A - w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek w 2013r.

 - Zarządzenie nr 2 - w sprawie komisyjnego przyjęcia artykułów spożywczych przekazanych nieodpłatnie przez Caritas Diecezji Pelplińskiej

-  Zarządzenie nr 3 - w sprawie utworzenia planu rzeczowo - finansowego ZFŚS

-  Zarządzenie nr 4 -  wprowadzenie aneksu do regulaminu w sprawie postępowania z depozytami wartościowymi w Domu  Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

-  Zarządzenie nr 5 -  w sprawie powołania komisji przetargowej na modernizację instalacji sygnalizacji pożarowej (PPOŻ)   w  budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku 

-  Zarządzenie nr 6 - w sprawie komisyjnego przyjęcia fartuchów damskich przekazanych nieodpłatnie przez PHH Farmpol Gdynia

-  Zarządzenie nr 7 -  wprowadzenie aneksu do procedury dotyczącej zakupu środków pielęgnacyjnych, opatrunkowych,  pomocniczych, przedmiotów ortopedycznych, pieluchomajtek, leków na zlecenie lekarza lub na życzenie mieszkańc w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

-  Zarządzenie nr 8 - w sprawie komisyjnego przyjęcia pietruszki  przekazanej nieodpłatnie przez Placówkę Wielofunkcyjną Nr 2 w Lęborku

-  Zarządzenie nr 9 - w sprawie  komisyjnego przyjęcia artykułów spożywczych przekazanych nieodpłatnie przez Hurtownię Artykułów Spożywczych  "AGAWA" Lębork

 - Zarządzenie nr 10 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sukcesywne dostawy świeżego mięsa oraz kości i podrobów wieprzowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

-  Zarządzenie nr 11 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sukcesywne dostawy ryb świeżych, mrożonych, solonych, wędzonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lębork

-  Zarządzenie nr 12 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

-  Zarządzenie nr 13 - w sprawie powołania komisji w celu komisyjnego przyjęcia biurka i stolika przekazanego nieodpłatnie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Cewicach

- Zarządzenie nr 14 - w sprawie powołania komisji w celu komisyjnego przyjęcia telewizora przekazanego nieodpłatnie  przez  Pana Maurycego Gałuszko

- Zarządzenie nr 15 - w sprawie powołania komisji w celu komisyjnego przyjęcia krzesła kąpielowego przekazanego nieodpłatnie przez  Pana Mirosława Kruzel

- Zarządzenie nr 16 - w sprawie zasad zachowania środków ostrożności w obiektach użyteczności publicznej

- Zarządzenie nr 17 - w sprawie komisyjnego przyjęcia myjek przekazanych nieodpłatnie przez Pana Mirosława Kruzel

- Zarządzenie nr 18 - w sprawie komisyjnego przyjęcia mikrofalówki przekazanej nieodpłatnie przez  Dzienny Dom Pomocy w  Gdyni

- Zarządzenie nr 19 -  w sprawie powołania komisji przetargowej na sukcesywne dostawy wędlin wieprzowych i drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie nr 20 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sukcesyne dostawy wędlin wieprzowych i drobiowych do  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie nr 21 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sukcesywne dostawy produktów mleczarskich i tłuszczy roślinnych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1w  Lęborku

- Zarządzenie nr 22 - w sprawie komisyjnego przyjęcia serdelek przekazanych nieodpłatnie przez Hurtownię Artykułów Ogólnospożywczych - Ireneusz Baranowski  Wejherowo

- Zarządzenie nr 23 - w sprawie komisyjnego przyjęcia kiełbasy białej przekazanej nieodpłatnie przez Rzeźnictwo J.J. Stelmach  Zdrzewno

- Zarządzenie nr 24 - w sprawie komisyjnego przyjęcia jajek przekazanych nieodpłatnie przez Gospodarstwo Specjalistyczne Hodowli Drobiu - Wiesław Kiedrowski  Kębłowo

 - Zarządzenie nr 25 - w sprawie komisyjnego przyjęcia ciasta przekazanego nieodpłatnie przez Piekarnię-Cukiernię Potęgowo, Klassa Spółka Jawna 

 - Zarządzenie nr 26 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów piekarsko - ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznych Nr 1 w Lęborku

-  Zarządzenie nr 27 - w sprawie komisyjnego przyjęcia artykułów spożywczych przekazanych nieodpłatnie przez  Bank Żywności w Słupsku

 - Zarządzenie nr 28 - w sprawie  komisyjnego przyjecia artykułów spożywczych przekazanych nieodpłatnie przez Bank Żywności  w Słupsku

 - Zarządzenie nr 29 - w sprawie Regulaminu Pracy pracowników Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

 - Zarządzenie  nr 30 - w sprawie  Regulaminu Pracy pracowników Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - zmiany  w tabeli norm  przydziału odzieży roboczej ochronnej, obuwia oraz sprzętu ochrony osobistej

 - Zarządzenie nr 31 - w sprawie  komisyjnego przyjęcia artykułów spożywczych przekazanych nieodpłatnie przez Bank Żywności  w Słupsku

-  Zarządzenie nr 32 - w sprawie  komisyjnego przyjęcia artykułów spożywczych przekazanych nieodpłatnie przez Mlekpol w Wejherowie

-  Zarządzenie nr 33 - w sprawie komisyjnego przyjęcia artykułów spożywczych przekazanych nieodpłatnie przez  Bank Żywności w Słupsku

- Zarządzenie nr 34 - w sprawie wydawania napojów chłodzących dla pracowników w związku  z wysokimi temperaturami powietrza

- Zarządzenie nr 35 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu komisji przetargowej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

 - Zarządzenie nr 36 - w sprawie przeprowadzenia kontroli prowadzenia depozytów

 - Zarządzenie nr 37 - w sprawie komisyjnego przyjęcia truskawek przekazanych nieodpłatnie przez Hurtownię 1001 Witamin w Lęborku

 - Zarządzenie nr 38 - w sprawie komisyjnego przyjęcia wody niegazowanej przekazanej nieodpłatnie przez POLARIS Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe w Kaliszu

 - Zarządzenie nr 38A - w sprawie powołania  komisji  w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej  w magazynie spożywczym

 - Zarządzenie nr 38B - w sprawie powołania  komisji  w  celu przeprowadzenia inwentaryzacji  zdawczo- odbiorczej w magazynie spożywczym

 - Zarządzenie nr 39 - w sprawie komisyjnego przyjęcia artykułów spożywczych przekazanych nieodpłatnie przez Bank Żywności w Słupsku

 - Zarządzenie nr 40 - w sprawie odwołania Zarządzenia Dyrektora nr 34/2013 dotyczącego wydawania napojów chłodzących dla pracowników 

 - Zarządzenie nr 41 - w sprawie komisyjnego przyjęcia artykułów spożywczych przekazanych nieodpłatnie przez Bank Żywności w Słupsku

 - Zarządzenie nr 42 - w sprawie komisyjnego przyjęcia artykułów spożywczych przekazanych nieodpłatnie przez  Bank Żywności w Słupsku

 - Zarządzenie  nr  43 - w sprawie komisyjnego przyjęcia artykułów spożywczych przekazanych nieodpłatnie przez Bank Żywności w Słupsku

- Zarządzenie nr 44 - w sprawie przeprowadzenia kontroli prowadzenia depozytów 

 - Zarządzenie nr 45 -  wprowadzenie aneksu do Regulaminu w sprawie potępowania z depozytami wartościowymi w DPS Nr 1 w Lęborku z dnia 01.03.2011r. poprzez zmianę treści załącznika nr 5

 - Zarządzenie nr 46 - w sprawie komisyjnego przyjęcia owoców przekazanych nieodpłatnie przez  Hurtownię Owocowo- Warzywną  "KAWON"  w Lęborku
 - Zarządzenie nr 47 -w  sprawie komisyjnego przyjęcia jajek przekazanych nieodpłatnie przez Gospodarstwo Specjalistyczne Hodowli Drobiu - Wiesław Kiedrowski   Kębłowo

- Zarządzenie nr 48 - w sprawie komisyjnego przyjęcia ciasta przekazanego nieodpłatnie przez Piekarnię - Cukiernię Klassa Spółka Jawna w Potęgowie

- Zarządzenie nr 49 - w sprawie komisyjnego przyjęcia ciastek przekazanych nieodpłatnie przez PPU  "POLARIS" w  Kaliszu

- Zarządzenie nr 50 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w magazynie spożywczymi przemysłowym przez komisję inwentaryzacyjną

- Zarządzenie nr 51 - w  sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej gotówki w kasie oraz znaczków przez komisję inwentaryzacyjną