Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Wszystkie zarządzenia z roku 2014 dostępne są w kadrach lub na wniosek o udostepnienie danych.

 

Zarządzenia Dyrektora 2014:

 

- Zarządzenie nr 1 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sukcesywne dostawy świeżego mięsa i podrobów drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie nr 2 - w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego ZFŚS na rok 2014

- Zarządzenie nr 3 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sukcesywne dostawy  artykułów spożywczych  do  Domu    Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie nr 4 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sukcesywne dostawy swieżego mięsa oraz kości i   podrobów wieprzowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie nr 5 - w sprawie komisyjnego przyjęcia artykułów spożywczych przekazanych nieodpłatnie przez  Bank  Żywności w Słupsku

- Zarządzenie nr 6 - w sprawie komisyjnego przyjęcia owoców przekazanych nieodpłatnie przez Hurtownię Owocowo Warzywną KAWON w Lęborku

- Zarządzenie nr 7 - w sprawie dni wolnych za święta przypadających w innym dniu niż niedziela w 2014 r.

- Zarządzenie nr 8 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sukcesywne dostawy wędlin wieprzowych i drobiowych  do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie nr 9 - w sprawie sporządzenia spisu z natury wszystkich składników majątku Domu Pomocy Społecznej  Nr  1  w Lęborku

- Zarządzenie nr 10 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sukcesywne dostawy produktów mleczarskich i tłuszczów roślinnych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie nr 11 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sukcesywną dostawę pieczywa i wyrobów piekarsko - ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie nr 12 - w sprawie komisyjnego przyjęcia sprzętu rehabilitacyjnego przekazanego nieodpłatnie przez  Pana Piotra Gontarek

- Zarządzenie nr 13 - w sprawie powołania  komisji przetargowej na sukcesywną dostawę pieczywa i wyrobów piekarsko - ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie nr 14 - w sprawie komisyjnego przyjęcia jajek przekazanych nieodpłatnie przez Gosporarstwo   Specjalistyczne  Hodowli Drobiu w Kębłowie

- Zarządzenie nr 15 - w sprawie komisyjnego przyjęcia owoców  przekazanych nieodpłatnie  przez Hurtownię Owocowo Warzywną  KAWON  w Lęborku

- Zarządzenie nr 16 - w sprawie komisyjnego przyjęcia kiełbasy białej przekazanej nieodpłatnie przez Rzeźnictwo J. J. Stelmach  Zdrzewno

- Zarządzenie nr 17 - w sprawie komisyjnego przyjęcia ciasta przekazanego nieodpłatnie  przez  Piekarnia Cukiernia  Klassa Spółka Jawna Potęgowo

- Zarządzenie nr 18 - w sprawie komisyjnego przyjęcia telefonu bezprzewodowego przekazanego nieodpłatnie przez Pana Rafała Labudę z  Żukowa

 - Zarządzenie nr 19 - w sprawie przeprowadzenia kontroli prowadzenia depozytów

- Zarządzenie nr 20 -  w sprawie wydawania napojów chłodzących dla pracowników Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku na okres upałów

 - Zarządzenie nr 21 - w sprawie komisyjnego przyjęcia żeberek przekazanych nieodpłatnie przez Rzeźnictwo J. J. Stelmach Zdrzewno oraz wędlin przekazanych nieodpłatnie przez Wytwórnię Wędlin Zbigniew Zabrocki Górki

 - Zarządzenie nr 22 - w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pobytu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

 - Zarządzenie nr 23 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątkowych w magazynie spożywczym

 - Zarządzenie nr 24  - w sprawie odwołania Zarządzenia Dyrektora  nr 20/2014 dotyczącego wydawania napojów chłodzących dla pracowników

- Zarządzenie nr 25 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątkowych  w magazynie spożywczym 

- Zarządzenie nr 26 - w sprawie komisyjnego przyjęcia odzieży używanej przekazanej nieodpłatnie przez Panią Irenę Nowacką 

- Zarządzenie nr 27 - w sprawie komisyjnego przyjęcia mebli używanych przekazanych nieodpłatnie przez Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą w Lęborku oraz  komisyjnego przyjęcia monitorów komputerowych przekazanych nieodpłatnie   przez  Pana Adama Gołąbek

 - Zarządzenie Nr 28 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

 - Zarządzenie Nr 29 - w sprawie komisyjnego przyjęcia odzieży używanej przekazanej nieodpłatniej przez Panią Halinę Chlebek z Gdańska oraz komisyjnego przyjęcia telewizora TRILUX 28 cali przekazanego nieodpłatnie przez Panią Aldonę Paczyńską z Nowej Wsi Lęborskiej

 - Zarządzenie Nr 30 - w sprawie komisyjnego przyjęcia artykułów spożywczych przekazanych nieodpłatnie przez Komendę Hufca ZHP Lębork

 - Zarządzenie Nr 31 - w sprawie komisyjnego przyjęcia szczepionek  p/grypie oraz szczepionek p/pneumokokom przekazanych nieodpłatnie przez Aptekę SPS ZOZ w Lęborku

 - Zarzadzenie Nr 32 - w sprawie komisyjnego przyjęcia jabłek przekazanych nieodpłatnie przez Pana Jana Diaków z Kębłowa

 - Zarządzenie Nr 33 - w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej profilaktyki przeciwodleżynowej i postępowania z odleżynami w Domu Pomocy Społecznej  Nr 1 w Lęborku

 - Zarządzenie Nr 34 - w sprawie komisyjnego przeprowadzenia kasacji nieaktualnych pieczątek Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

 - Zarządzenie nr 35 - w sprawie sporządzenia spisu z natury wszystkich składników majątku Domu Pomocy Społecznej  Nr  1  w Lęborku

  - Zarządzenie Nr 36 -    w sprawie  instrukcji kancelaryjnej,  jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt 

  - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - Instrukcja kancelaryjna Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

  - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - Jednolity rzeczowy wykaz akt w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

   Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 37 - w sprawie komisyjnego przyjęcia jabłek przekazanych nieodpłatnie przez Pana Jana Diaków z Kębłowa

- Zarządzenie Nr 39 - w sprawie komisyjnego przyjęcia fartuchów damskich przekazanych nieodpłatnie przez Farmpol    TZMO  z Torunia oraz Hartmann z Pabianic 

- Zarządzenie Nr 40 - w sprawie komisyjnego przyjęcia wózka inwalidzkiego, części zamiennych do wózka, kuli, podkładów   jednorazowego użytku, narzuty z owczej skóry przekazanych nieodpłatnie przez Pana Zdzisława Kubiak z Lęborka

- Zarządzenie Nr 41 - w sprawie komisyjnego przyjęcia artykułów spożywczych bezglutenowych  przekazanych nieodpłatnie przez Sklep Zielarsko Medyczny Malwa w Lęborku

- Zarządzenie Nr 42 - w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego stanowiących własność Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku oraz jej zadań

 Zarządzenie Nr 43 - w sprawie komisyjnego przyjęcia: - maku przekazanego nieodpłatnie przez Hurtownię Owocowo - Warzywną KAWON z Lęborka, - ryb, tuńczyka w sosie własnym przekazanych nieodpłatnie przez Przedsiębiorstwo    Wielobranżowe Pana Adama    Wróblewskiego z Lęborka,- artykułów nabiałowych przekazanych nieodpłatnie przez JARTOM Pan Jarosław Jaworowicz z Puck
- Zarządzenie  Nr 44 - w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w magazynie spożywczym i przemysłowym

- Zarządzenie Nr 45 - w sprawie komisyjnego przyjęcia jajek przekazanych nieodpłatnie przez Gospodarstwo Specjalistyczne Pana Wiesława Kiedrowskiego z Kębłowa

- Zarzadzenie Nr  46- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej gotówki w kasie oraz znaczków przez komisję inwentaryzacyjną