Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Wszystkie zarządzenia z roku 2015 dostępne są w kadrach lub na wniosek o udostępnienie danych.

 

Zarządzenia Dyrektora 2015:

 

- Zarządzenie Nr 1 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 2 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sukcesywną dostawę produktów mleczarskich i tluszczów roślinnych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 3-  w sprawie komisyjnego przyjęcia artykułów spożywczych przekazanych nieodpłatnie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 4 - w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego ZFŚS na 2015 r.

- Zarządzenie Nr 5 - w sprawie komisyjnego przyjęcia  artukułów spożywczych przekazanych nieodpłatnie przez ABER Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy

- Zarządzenie Nr 6 - w sprawie komisyjnego przyjęcia soków pomidorowych przekazanych nieodpłatnie przez ABER Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy

- Zarządzenie Nr 7 - w sprawie komisyjnego przyjęcia ciasta drożdżowego przekazanego przez  Piekarnię Maszewo Janusz Marszk

- Zarządzenie Nr 8 -  w sprawie komisyjnego przyjęcia odzieży używanej przekazanej nieodpłatnie przez Panią Anettę Kruzel

- Zarządzenie Nr 9 -  w spawie zasad ustalania należności przysługujących  pracownikom Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku z tytułu podróży służbowej

- Zarządzenie Nr 10 -  w sprawie powołania komisji do przyjęcia odzieży używanej na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 11 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia artykułów spożywczych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 12 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia owoców na rzecz mieszkańcow Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 13 -  w sprawie powołania komisji do przyjęcia pampersów na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 14 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia kiełbasy białej na rzecz mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 15 - w sprawie powołania komisji do  przyjęcia rzepy na rzecz mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 16 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia babki jogurtowej na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 17 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia odzieży używanej na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej N1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 18 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia  farb na rzecz mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 19 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia odzieży używanej na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

 -Zarządzenie Nr 20 - w sprawie powołania zespołu powypadkowego w komórkach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej  Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 21 - w sprawie  powołania komisji do przyjęcia owoców na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 22 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia odzieży używanej na rzecz  mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 23 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia odzieży używanej na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 24 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia pampersów  na rzecz mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej  Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 25 - w sprawie powołania komisji przetargowej na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku 

- Zarządzenie Nr 26 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia artykułów spożywczych na rzecz Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 27 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia pieluchomajtek na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 28 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia rabarbaru na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 29 - w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 30 -  w sprawie powołania komisji do przyjęcia atrykułów spożywczych na rzecz Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 31 - w sprwie wprowadzenia procedury dotyczącej sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego w Domu Pomocy Społecznej  Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 32 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia pieluchomajtek i podkładów jednorazowego użytku na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 33 - w sprawie wydawania napojów chłodzących dla pracowników Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 34 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia odzieży używanej na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 35 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia kawy prawdziwej  w ziarnkach na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 36 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia płatków kukurydzianych bezglutenowych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 37 - w sprawie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę dnia 15 sierpnia 2015r. przysługującego pracownikom Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 38 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia kawy prawdziwej Jacobs na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 39 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia margaryny MASMIX na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 40 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 41 - w sprawie zmiany podstawy prawnej Regulaminu wynagradzania wprowadzonego zarządzeniem Nr 55/2012 z dnia  23.08.2012 r.

- Zarządzenie Nr 42 - w sprawie  zmiany podstawy prawnej Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończacego tę służbę wprowadzonego zarządzeniem Nr 59A/2009 z dnia 21.10.2009 r.

- Zarządzenie Nr 43 - w sprawie zmiany podstawy prawnej Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnianych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym wprowadzonego zarządzeniem Nr 02/2009 z dnia 02.01.2009 r.

- Zarządzenie Nr 44 - w sprawie zmiany podstawy prawnej Regulaminu etyki pracowników samorządowych wprowadzonego zarządzeniem Nr 16/2011 z dnia 13.04.2011 r.

- Zarządzenie Nr 45 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia artykułów spożywczych na rzecz Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 46 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia odzieży używanej na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 47 – w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko Inspektora (samodzielne stanowisko ds. kadr i płac) w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 48 -  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy pracowników Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 49 -  w sprawie powołania komisji do przyjęcia rabarbaru na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 49A - w sprawie dokonania oceny przydatności środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarzadzenie Nr 50 - w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego stanowiących własność Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku oraz jej zadań

- Zarządzenie Nr 51 - w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 52 - w sprawie powołania komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 53 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia jabłek na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 54 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia jabłek na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 55 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia telewizora "INTER ART JVG 29" na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 56 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia odzieży używanej na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 57 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia odzieży używanej na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 58 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątkowych w magazynie spożywczym

- Zarządzenie Nr 59 - w sprawie odwołania Zarządzenia Dyrektora Nr 33/2015 dotyczące wydawania napojów chłodzących dla pracowników

- Zarządzenie Nr 60 -  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątkowych w magazynie spożywczym

- Zarządzenie Nr 61 -  w sprawie powołania komisji  do przyjęcia rabarbaru na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 62 -   wprowadzenie aneksu do Regulaminu w sprawie postępowania z depozytami wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku z dnia 01.03.2011 r., poprzez zmianę treści załącznika nr 6

- Zarządzenie Nr 63 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia margaryny Flora i odzieży używanej na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 64 - w sprawie powołania komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 65 -  w sprawie zezwolenia na wprowadzenie programów komputerowych ,,Wyposażenie", ,,Stołówka", ,,Magazyn" Firmy Wolters Kluwer Sp. z  o.o. 

- Zarządzenie Nr 66 - w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia peagerów do przekazywania sygnałów przyzywowych od mieszkańców i sygnałów przeciwpożarowych przez wyznaczonych przez pielęgniarki dyżurujące pracowników z każdego odcinka

- Zarządzenie Nr 67 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia szczepionek na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 68 - wprowadzenie zmiany Regulaminu w sprawie postępowania z depozytami wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, poprzez dodanie załącznika nr 12 

- Zarządzenie Nr 69 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia odzieży używanej na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 70 - w sprawie wprowadzenia i stosowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

- Zarządzenie Nr 71 - w  sprawie powołania komisji do przyjęcia podkładów jednorazowego użytku i podpasek na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 72 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia artykułów spożywczych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 73 - w sprawie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę tj. 26.12.2015 r. w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 74 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia artykułów spożywczych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 75  - w sprawie powołania komisji do przyjęcia fartuchów damskich na rzecz Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 76 -  w sprawie powołania komisji do przyjęcia makaronu na rzecz  mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 77 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia artykułów spożywczych bezglutenowych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 78 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia jabłek na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 79 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2015

- Zarządzenie Nr 80 – w sprawie powołania komisji do przyjęcia mikołajków czekoladowych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 81 – w sprawie powołania komisji do przyjęcia jajek na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 82 – w sprawie powołania komisji do przyjęcia artykułów spożywczych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 83 – w sprawie powołania komisji do przyjęcia kiełbasy białej na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 84 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia ryby na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarzadzenie Nr 85 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia ciasta na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku