Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Zamówienia do 30000 EUR - Rok 2015 r.:

 

 

16.07.2015 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA :

- o wyborze  najkorzystniejszej oferty na wykonanie  remontu w budynku głównym łóżkowym korytarza na odcinku B (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONO - dziękujemy za udział w postępowaniu

 

 

 

02.07.2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej Nr 1

ul. Stryjewskiego 23

84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

- remont korytarza na odcinku "B"w budynku głównym łóżkowym.

 

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

 Oferty należy złożyć w terminie do 14 lipca 2015r. w formie:

- pisemnej, osobiście, listownie na adres:

 Dom Pomocy Społecznej Nr 1

 ul. Stryjewskiego 23

 84-300 Lębork

- faxem numer 59 8622-434

 

4. ZAŁĄCZNIKI :

- prośba o złożenie oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)