Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

 

Wszystkie zarządzenia z roku 2016 dostępne są w kadrach lub na wniosek o udostepnienie danych.

ZFŚS- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

Zarządzenia Dyrektora 2016:

 

- Zarządzenie Nr 1- w sprawie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej  w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 2 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia artykułów spożywczych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 3 - w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzenie Nr 4 - w sprawie powołania komisji przetargowej

- Zarządzanie Nr 5 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia fartuchów damskich BHP, bluzy męskiej BHP na rzecz
  mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 6 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia jabłek na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1
  w Lęborku

- Zarządzenie Nr 7 - w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego ZFŚS na 2016r.

- Zarządzenie Nr 8 - w sprawie dokonania oceny przydatności środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wyposażenia
  w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 9 - w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego stanowiących własność  Domu  Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku oraz jej zadań

- Zarządzenie Nr 10 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia ciasta drożdżowego na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 11 - w sprawie ustalenia terminu egzaminu kandydata wyłonionego w drodze konkursu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze-Główny księgowy oraz powołania komisji egzaminacyjnej

- Zarządzenie Nr 12 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia telefonu Panasonic model  KX-TG-1611 PD na rzecz mieszkanców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 13 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia jabłek na rzecz mieszkańców Domu Pomoc Społecznej  Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 14 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia bielizny na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 15 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia artykułów spożywczych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 16 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia jablek na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 17 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia odzieży używanej na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 18 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia artykuów spożywczych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

-Zarządzenie Nr 19 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia jajek na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 20 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia kiełbasy białej surowej na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 21 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia płatów śledziowych-salinat na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 22 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia ciastek na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 23 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia mąki na rzecz Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 24 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia jabłek na rzecz  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 25 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia ciasta na rzecz  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 26 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia jabłek  na rzecz mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 27 - w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego stanowiących własność  Domu  Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku oraz jej zadań.

- Zarządzenie Nr 28 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia ziemniaków na rzecz mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 29 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia ziemniaków  na rzecz mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 30 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia jabłek  na rzecz mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 31 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia jabłek  na rzecz mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 32 - w sprawie wydawania napojów chłodzących dla pracowników w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami

- Zarządzenie Nr 33 - w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 34 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia jabłek  na rzecz mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 35 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia odzieży używanej na rzecz mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 36 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia odzieży używanej  na rzecz mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 37 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia odzieży używanej  na rzecz mieszkańców  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 38 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia papieru do drukarki  na rzecz Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 39 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia mebli, telewizora, wózka inwalidzkiego na rzecz Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 40 - w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego księgowego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 41 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia kapusty i szczypiorku na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 41A - w sprawie przekazania składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniu głównego księgowego oraz dokumentacji finansowo-księgowej Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 42 - w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego księgowego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 43 - w sprawie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 44 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia skarpetek męskich  na rzecz Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 45 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia rabarbaru  na rzecz Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 46 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia żarówek 40W  na rzecz Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 46A - w sprawie przekazania składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniu głównego księgowego oraz dokumentacji finansowo-księgowej Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarzadzenie Nr 47 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia monitora do komputera na rzecz Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku.

 - Zarządzenie Nr 48 - w sprawie powołania zespołu powypadkowego w komórkach organizacyjnych Domu Pomocy Społercznej Nr 1w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 49 - w sprawie kasacji nieaktualnych pieczątek Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 50 - w sprawie odwołania wydawania napojów chłodzących dla pracowników w związku z niskimi temperaturami.

- Zarządzenie Nr 51 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia artykułów spożywczych na rzecz Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 52 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia fartuchów damskich  na rzecz Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 53 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11 z dnia 01.03.2011 roku.

- Zarzadzenie Nr 54 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia artykułów spożywczych  na rzecz Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 55 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia artykułów spożywczych  na rzecz Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 56 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia ziemniaków  na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 57 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia słodyczy  na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 58 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia telewizora, zestawu mebli, łóżka rehabilitacyjnego z materacem  na rzecz mieszkańców Domu   Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 59 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia ziemniaków  na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 60 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia artykułów spożywczych  na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 61- w sprawie powołania komisji do przyjęcia płynu do zmywarki  na rzecz  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 62 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia napoju Cola  na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 63 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia kosmetyków do włosów  na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 64 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia artykułów spożywczych  na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 65 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2016.

- Zarządzenie Nr 66 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia karpia  na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 67 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia jajek  na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 68 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia lampek choinkowych  na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 69 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia wędliny  na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 70 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia słodyczy  na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 71 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia ciasta i kremu do karpatki  na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 72 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia kiełbasy białej na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 73 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia ciasta  na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 74 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia soków  na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 75 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia słodyczy  na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 76 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia słodyczy  na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 77 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia poszewek Jaś  na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 78 - w sprawie obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku