Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Zamówienia do 30000 EUR - Rok 2016 r.:

 

 

08.12.2016 .r

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONO

- usługa wykonania pomiarów instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchni i pralni oraz pomiarów awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych 

  (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

 

28.11.2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Ul. Stryjewskiego 23

84-300 Lębork

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
 
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej oraz pomiarów awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych.

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy składać na formularzu zgłoszeniowym w terminie do 5 grudnia 2016r. na adres:
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

-  prośba o złożenie oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

-  formularz ofertowy (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

 

13.09.2016 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONO

- usługa pięcioletniego przeglądu stanu technicznego sprawności obiektu zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane. (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

 

25.08.2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Ul. Stryjewskiego 23

84-300 Lębork

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
 
- usługa pięcioletniego przeglądu stanu technicznego sprawności obiektu zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane.

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty  należy składać w terminie do 8 września 2016r. na adres:
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

-  prośba o złożenie oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

 

06.07.2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej Nr1

Ul. Stryjewskiego 23

84-300 Lębork

 

2. OPIS PRZEDMIOTU :

- urządzenia do terapii ruchowej dla osób leżących ( w tym w stanie śpiączki i paraliżem kończyn).

 

 Urządzenia muszą być przystosowane do treningu:

- pasywnego z użyciem silnika

- aktywnego z użyciem mocy silnika (wspomaganie pedałowania)

- aktywnego

 

W ofercie należy zawrzeć cenę urządzeń oraz niezbędnego oprzyrządowania (oddzielnie) przeznaczonego do:

- terapii tylko kończyn dolnych

- terapii zarówno kończyn górnych jak i dolnych

 

Prosimy o podanie ceny urządzeń netto i brutto, okresu gwarancji, warunków dostawy i płatności oraz informacji o serwisowaniu urządzeń.

 

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

 Ofertę należy złożyć w terminie do 20 lipca 2016r. w formie:
- pisemnej, osobiście, listownie na adres:
  Dom Pomocy Społecznej Nr 1
  ul. Stryjewskiego 23
  84-300 Lębork
- faxem numer 59 8622-434

 

 

23.02.2016 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA :

- usługa konserwacji urządzeń i istalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) wraz z urządzeniami współpracującymi w obiektach DPS od  01 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017r.

(do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONO

 

 

23.02.2016 r.

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA :


- usługa wykonania badania wydajności hydrantów wewnętrznych (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

  POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONO 

23.02.2016 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA :

- usługa wykonania przeglądu, badań instalacji odgromowych i uziomów (budynku pałacowo-łóżkowego, głównego-łóżkowego,  kuchni i pralni, kotłowni)

  (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONO

 

 

11.02.2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
 
- usługa konserwacji urządzeń i istalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) wraz z urządzeniami współpracującymi w obiektach DPS od  01 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017r.

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do 19 lutego 2016r. w formie:
-pisemnej, osobiście, listownie na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork
-faxem numer 59 8622-434

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

-  prośba o złożenie oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
-  dane dotyczące urządzeń  oraz zakres usług (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

 

11.02.2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
 
- usługa wykonania badania wydajności hydrantów wewnętrznych

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do 19 lutego 2016r. w formie:
-pisemnej, osobiście, listownie na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork
-faxem numer 59 8622-434

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

-  prośba o złożenie oferty  (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

 

11.02.2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
 
- usługa wykonania przeglądu, badań instalacji odgromowych i uziomów (budynku pałacowo-łóżkowego, głównego-łóżkowego, kuchni i pralni, kotłowni)3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do 19 lutego 2016r. w formie:
-pisemnej, osobiście, listownie na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork
-faxem numer 59 8622-434

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

-  prośba o złożenie oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

 

29.01.2016 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH  POSTĘPOWANIA

 - o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów spożywczych: produktów przemiału ziarna, tłuszczów roślinnych, wyrobów ciastkarskich, przypraw, owoców i warzyw przetworzonych, napojów itp. do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w     Lęborku (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONO

 

 

28.01.2016 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

- usługa konserwacji urządzeń dźwigowych na okres roku od 1 lutego 2016r. do 31 stycznia 2017r. (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONO

 

 

19.01.2016 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa  artykułów spożywczych: produktów przemiału ziarna, tłuszczów roślinnych, wyrobów ciastkarskich, przypraw, owoców i warzyw przetworzonych, napojów itp. do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Ogłoszenie o zamówieniu (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 1 formularz oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 2 oświadczenie (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 3 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 4 umowa (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

 

08.01.2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
 
- usługa konserwacji urządzeń dźwigowych na okres roku od 1 lutego 2016r. do 31 stycznia 2017r.

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do 18 stycznia 2016r. w formie:
-pisemnej, osobiście, listownie na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork
-faxem numer 59 8622-434

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

-  Prośba o złożenie oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
-  Dane dotyczące dźwigów (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)