Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Nabór pracowników - zakończone ogłoszenia:

2019 rok:

09.04.2019 r.

Nabór na stanowisko: Instruktor Terapii Zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.
Pożądane umiejętności i cechy kandydata: - prowadzenie różnych form terapeutycznych z Mieszkańcami DPS z uwzględnieniem metod i form terapii zajęciowej,
- prowadzenie zajęć warsztatowych, świetlicowych, uczenie podopiecznych wykonywania prostych i złożonych codziennych czynności,
- prowadzenie dokumentacji terapeutycznej.
Wymagane wykształcenie:
-ukończenie szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego terapeuta zajęciowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuta zajęciowy

Miejsce składania dokumentów: Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku ul Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork

 

09.04.2019 r.

Nabór na stanowisko: Technika Fizjoterapii w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

Do szczegółowego zakresu obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku Technika fizjoterapii należy:

- wykonuje zabiegi fizykalne zlecone przez lekarza,

- jest w bezpośrednim kontakcie z personelem średnim, od którego otrzymuje informacje co do stanu zdrowia mieszkańców podlegających usprawnieniu,

-obsługuje aparaty fizjoterapeutyczne znajdujące się w pomieszczeniu rehabilitacji,

-zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom podczas zabiegów,

-prowadzi dokumentację niezbędną na tym stanowisku,

-kieruje ruchem mieszkańców w czasie ćwiczeń zespołowych,

-prowadzi ćwiczenia indywidualne zgodnie ze zleceniami lekarskimi w pomieszczeniu rehabilitacji i przy łóżku mieszkańca,

-czuwa nad czystością i wentylacją pomieszczeń, w których prowadzi zabiegi,

-przedkłada przełożonemu wnioski zmierzające do poprawy organizacji pracy.

Wymagane wykształcenie: - dyplom w zawodzie technik fizjoterapii

Miejsce składania dokumentów: Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku ul Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork

 

05.03.2019 r.

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, ogłasza nabór na stanowisko : pielęgniarki.

Praca na cały etat w systemie równoważnym.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto- 3.225 plus dodatek stażowy oraz dodatek za pracę w porze nocnej.

Warunki pozapłacowe – świadczenia ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Miejsce składania dokumentów : Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku ul. Stryjewskiego 23,  84-300 Lębork


Nabór pracowników - zakończone ogłoszenia:

2018 rok:

09.11.2018 r.

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, ogłasza nabór na stanowisko : pielęgniarki.

Praca na cały etat w systemie równoważnym.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto- 3.100 zł plus dodatek stażowy.

Warunki pozapłacowe – świadczenia ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Miejsce składania dokumentów : Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku ul. Stryjewskiego 23,  84-300 Lębork

 

03.10.2018 r.

Nabór na stanowisko Technika fizjoterapii w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

Do szczegółowego zakresu obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku Technika fizjoterapii należy:

- wykonuje zabiegi fizykalne zlecone przez lekarza,

- jest w bezpośrednim kontakcie z personelem średnim, od którego otrzymuje informacje co do stanu zdrowia mieszkańców podlegających usprawnieniu,

-obsługuje aparaty fizjoterapeutyczne znajdujące się w pomieszczeniu rehabilitacji,

-zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom podczas zabiegów,

-prowadzi dokumentację niezbędną na tym stanowisku,

-kieruje ruchem mieszkańców w czasie ćwiczeń zespołowych,

-prowadzi ćwiczenia indywidualne zgodnie ze zleceniami lekarskimi w pomieszczeniu rehabilitacji i przy łóżku mieszkańca,

-czuwa nad czystością i wentylacją pomieszczeń, w których prowadzi zabiegi,

-przedkłada przełożonemu wnioski zmierzające do poprawy organizacji pracy.

Wymagane wykształcenie: - dyplom w zawodzie technik fizjoterapii

Miejsce składania dokumentów: Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku ul Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork

05.03.2018 r.

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, ogłasza nabór na stanowisko: pokojowej.

Pożądane umiejętności i cechy kandydata:
- współpraca z personelem medyczno-opiekuńczym przy obsłudze mieszkańców (pomoc w obsłudze),
- dbanie o czystość i ład na stanowisku pracy (czystość sal, pokoi mieszkańców, toalet, łazienek i holu),
- obsługa urządzeń sprzątających,
- udzielanie pomocy mieszkańcom przy zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych ( karmienie)
- dbanie o bezpieczeństwo mieszkańca,

Zatrudnienie przez Urząd Pracy : Staż

27.02.2018 r.

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku, ogłasza nabór na stanowisko : pielęgniarki.

Praca na cały etat w systemie równoważnym.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto- 2.730 zł plus dodatek stażowy.

Warunki pozapłacowe – świadczenia ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Możliwość zatrudnienia od 01.04.2018 r

Miejsce składania dokumentów : Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku ul. Stryjewskiego 23,  84-300 Lębork


Nabór pracowników - zakończone ogłoszenia:

2017 rok:

19.05.2017r.

Nabór  na stanowisko konserwatora w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
 
Pożądane umiejętności i cechy kandydata:

- prawo jazdy kat. B,

- uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu 1 kV

- umiejętności techniczne i remontowo budowlane,

- nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń technicznych oraz dokonywanie ich konserwacji,

- naprawianie sprzętu, usuwanie awarii i usterek urządzeń technicznych oraz remonty bieżące,

- układanie glazury, kafelek i terakoty, malowanie,

- dbanie o tereny zielone, prace porządkowe na terenie posesji Zakładu,

Miejsce składania dokumentów:

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku ul Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork

 

16.05.2017r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

–  Kierownik sekcji w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - (do wglądu w kadrach - wniosek o udostępnienie danych)

 

02.05.2017r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

- Kierownik sekcji  w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - (do wglądu w kadrach - wniosek o udostępnienie danych)

 

23.02.2017r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

- Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony od 01.05.2017r.

  Zakres zadań zawodowych na stanowisku pracownika socjalnego w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku oraz wymagane wykształcenie - (do wglądu w kadrach - wniosek o udostępnienie danych)

 

14.02.2017r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

–  Inspektor (samodzielne stanowisko ds. kadr i płac) w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - (do wglądu w kadrach - wniosek o udostępnienie danych)

 

14.02.2017r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

–  Księgowy w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku- (do wglądu w kadrach - wniosek o udostępnienie danych)

 

31.01.2017r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

–  Inspektora  w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - (do wglądu w kadrach - wniosek o udostępnienie danych)

 

31.01.2017r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

–  Księgowego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - (do wglądu w kadrach - wniosek o udostępnienie danych)


Nabór pracowników - zakończone ogłoszenia:

2016 rok:

26.10.2016r.

INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU POMOCNICZYM KONSERWATORA

- Konserwator w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - (do wglądu w kadrach - wniosek o udostępnienie danych)

 

20.07.2016r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

–  Główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - (do wglądu w kadrach - wniosek o udostępnienie danych)

 

05.07.2016r.

INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU PIELĘGNIARKI

- Pielęgniarka w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - (do wglądu w kadrach - wniosek o udostępnienie danych)


08.07.2016r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 –  Główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - (do wglądu w kadrach - wniosek o udostępnienie danych)

 

08.07.2016r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘTYM NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

- Główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - (do wglądu w kadrach - wniosek o udostępnienie danych)

 

27.06.2016r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

–  Główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - (do wglądu w kadrach - wniosek o udostępnienie danych)

 

17.06.2016r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

–  Główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - (do wglądu w kadrach - wniosek o udostępnienie danych)

 

02.06.2016 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

–  Główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku  - (do wglądu w kadrach - wniosek o udostępnienie danych)

 


Nabór pracowników - zakończone ogłoszenia:

2015 rok:

31.08.2015 r.

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 -  Główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - (do wglądu w kadrach - wniosek o udostępnienie danych)

 

17.08.2015 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 –  Główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - (do wglądu w kadrach - wniosek o udostępnienie danych)

 

12.08.2015 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

– Inspektor (samodzielne stanowisko ds. kadr i płac) w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - (do wglądu w kadrach - wniosek o udostępnienie danych)

 

31.07.2015 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

– Inspektor (samodzielne stanowisko ds. kadr i płac) w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku  - (do wglądu w kadrach - wniosek o udostępnienie danych)