Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Wszystkie zarządzenia z roku 2017 dostępne są w kadrach lub na wniosek o udostepnienie danych.

 

ZFŚS- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

Zarządzenia Dyrektora 2017:

 

- Zarządzenie Nr 1 - w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 2 - w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego ZFŚS na rok 2017

- Zarządzenie Nr 3 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia jogurtów na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 4 - w sprawie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 5 - w sprawie zezwolenia na wprowadzenie programu "ROZRACHUNKI" Firmy Wolters Kluwer Sp. z o. o.

- Zarządzenie Nr 6 - w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 7 - w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Księgowego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 8 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia czekolad na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 9 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia jogurtów na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 10 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia frytek mrożonych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 11 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia majonezu na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 12 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia artykułów spożywczych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 13 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia lustra na rzecz  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 14 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia artykułów spożywczych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 15 - w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 16 - w sprawie ustalenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 17 - w sprawie ustalenia instrukcji kasowej w  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 18 - w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej w  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 19 - w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego stanowiących własność  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku oraz jej zadań.

- Zarządzenie Nr 20 - w sprawie dokonania oceny przydatności środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wyposażenia.

- Zarządzenie Nr 21 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia odzieży używanej na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 22 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia odzieży używanej na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 23 - w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 24 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia jabłek na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 25 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia jajek na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 26 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia ciastek na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 27 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia ryb na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 28 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia ciasta na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 29 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia artykułów spożywczych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 30 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia serków homogenizowanych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 31 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia ziemniaków na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 32 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia telewizora na rzecz Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 33 - w sprawie przekazania składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniu starszego księgowego oraz dokumentacji finansowo-księgowej Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 34 - w sprawie przekazania składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniu inspektora oraz dokumentacji obsługiwanej na samodzielnym stanowisku ds. kadr i płac w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 35 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia darowizny w naturze na rzecz Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 36 - w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika sekcji w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 37 - w sprawie kasacji nieaktualnej pieczątki Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 38 - w sprawie powołania komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 39 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia pieczywa na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 40 - w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż samochodów marki Ford Transit i Skoda Felicja.

- Zarządzenie Nr 41 - w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż samochodu marki Skoda Felicja.

- Zarządzenie Nr 42 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia frytek mrożonych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 43 - w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż samochodu marki Skoda Felicja.

- Zarządzenie Nr 44 - w sprawie ogłoszenia zapytania ofertowego na sprzedaż samochodu marki Skoda Felicja.

- Zarządzenie Nr 45 - w sprawie powołania komisji do przyjęcia wody niegazowanej smakowej na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 46 - w sprawie powołania osób odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz odpowiedzialnych za wykonanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników i mieszkańców, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej.

- Zarządzenie Nr 47 - w sprawie przekazania stanowiska Kierownika sekcji Administracyjno - Gospodarczej.

- Zarządzenie Nr 48 - w sprawie powołania zespołu powypadkowego w komórkach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 49 - w sprawie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 50 - w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w treści nagłówka tekstu jednolitego Regulaminu wynagrodzenia wprowadzonego zarządzeniem Nr 41/2015 z dnia 14.07.2015 r.

- Zarządzenie Nr 51 - dotyczące ustalenia dnia wolnego za święto przypadające 11.11.2017 r.

- Zarządzenie Nr 52 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do zorganizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

- Zarządzenie Nr 53 - w sprawie powołania komisji przetargowej  do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup 9-cio osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Zarządzenie Nr 54 - w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej postępowania z odpadami medycznymi w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 55 - dotyczące ustalenia dnia wolnego za święto przypadające 06.01.2018 r.

- Zarządzenie Nr 56 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do zorganizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

- Zarządzenie Nr 57 - w sprawie przeprowdzenia inwentaryzacji za rok 2017.