Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Zamówienia publiczne do 30000 Euro 2017r. : 

 

14.12.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

- o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie remontu dwóch łazienek w budynku głównym łóżkowym w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku  

 (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

 

08.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- oferta cenowa dotycząca wykonania remontu dwóch łazienek w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 13 grudnia 2017 r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork

bądź drogą elektroniczną : dps1_lebork@wp.pl

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

-  prośba o złożenie oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

-  formularz ofertowy (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

 

07.12.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

- w sprawie składania ofert cenowych dotyczących wykonania pomiarów instalacji elektrycznej oraz pomiarów awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno- gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

- rozeznanie cenowe (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

 

29.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- oferta cenowa dotycząca wykonania 5 letniego pomiaru instalacji elektrycznej w budynku oraz pomiarów awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 20.12. 2017r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork

bądź drogą elektroniczną : dps1_lebork@wp.pl

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

- prośba o złożenie oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)


- formularz ofertowy (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

 

25.10.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

- w sprawie składania ofert cenowych dotyczących wykonania remontu korytarza w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

- rozeznanie cenowe (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

 

23.10.2017 r.

Oferta cenowa dotycząca wykonania remontu korytarza w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku przedłuża termin składania ofert do dnia 24.10.2017r. (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

 

16.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- oferta cenowa dotycząca wykonania remontu korytarza w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 23.10. 2017r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork

bądź drogą elektroniczną : dps1_lebork@wp.pl

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

-  prośba o złożenie oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

- obmiar robót (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

 

14.08.2017 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

- w sprawie postępowania w trybie  zapytania ofertowego na usługę wykonania przeglądu i wymiany gaśnic (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

 

11.08.2017 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

- w sprawie postępowania w trybie  zapytania ofertowego na usługę wykonania rocznego przeglądu stanu technicznego sprawności obiektu (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

 

02.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- oferta cenowa dotycząca wykonania przeglądu i wymiany gaśnic

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 12.08. 2017r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork

bądź drogą elektroniczną : dps1_lebork@wp.pl

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

-  prośba o złożenie oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

 

02.08.2017 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

- w sprawie postępowania w trybie  zapytania ofertowego dotyczącego usługi wykonania okresowego przeglądu instalacji gazowej (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

 

 

24.07.2017 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

- w sprawie postępowania w trybie  zapytania ofertowego dotyczącego sprzedaży samochodu marki Skoda Felicja (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

 

24.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- oferta cenowa dotycząca rocznego przeglądu stanu technicznego sprawności obiektu zgodnie z art.62 ust.1 ustawy Prawo Budowlane

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 10.08. 2017r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork

bądź drogą elektroniczną : dps1_lebork@wp.pl

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

-  prośba o złożenie oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

 

21.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- oferta cenowa dotycząca wykonania okresowego przeglądu instalacji gazowej

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 31.07. 2017r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork

bądź drogą elektroniczną : dps1_lebork@wp.pl

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

-  prośba o złożenie oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

 

21.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- oferta cenowa dotycząca wykonania okresowej kontroli przewodów kominowych i połączeń wentylacyjnych

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 31.07. 2017r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork

bądź drogą elektroniczną : dps1_lebork@wp.pl

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

-  prośba o złożenie oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

 

19.07.2017 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

- w sprawie złożenia oferty cenowej na zakup dwóch materaców przeciwodleżynowych (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

 

10.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu marki Skoda Felicja

 

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 14.07.2017r. na adres:
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork

bądź drogą elektroniczną : dps1_lebork@wp.pl

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

- ogłoszenie (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

- załącznik nr 1 - protokół odbioru pojazdu (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

- załącznik nr 2 - umowa kupna sprzedaży (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

- opinia techniczna - (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

 

04.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- oferta cenowa na środki dezynfekujące

 

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 18.07. 2017r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork

bądź drogą elektroniczną : dps1_lebork@wp.pl

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

-  prośba o złożenie oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

 

04.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- oferta cenowa na 2 materace przeciwodleżynowe

 

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 18.07. 2017r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork

bądź drogą elektroniczną : dps1_lebork@wp.pl

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

-  prośba o złożenie oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

 

28.06.2017 r. 

OGŁOSZENIE

Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż samochodu marki Skoda Felicja.

Załączniki:

- ogłoszenie (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

- regulamin przetargu (licytacji) (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

- opinia techniczna (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

- załącznik nr 1 - oświadczenie uczestnika przetargu (licytacji) (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

- załącznik nr 2 - lista uczestników przetargu ustnego (licytacji) (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

- załącznik nr 3 - umowa kupna sprzedaży (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

- załącznik nr 4 - protokół z przebiegu przetargu ustnego (licytacji) (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

- załącznik nr 5 - protokół odbioru pojazdu (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

 

21.06.2017 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI)

- na sprzedaż samochodu marki Ford Transit z dnia 19 czerwca 2017 roku (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

 

20.06.2017 r.

OGŁOSZENIE

Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż samochodu marki Skoda Felicja.

Załączniki:

- ogłoszenie (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

- regulamin przetargu (licytacji) (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

- opinia techniczna (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

- załącznik nr 1 - oświadczenie uczestnika przetargu (licytacji) (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

- załącznik nr 2 - lista uczestników przetargu ustnego (licytacji) (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

- załącznik nr 3 - umowa kupna sprzedaży (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

- załącznik nr 4 - protokół z przebiegu przetargu ustnego (licytacji) (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

- załącznik nr 5 - protokół odbioru pojazdu (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

 

31.05.2017 r.

OGŁOSZENIE

Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż samochodów marki Ford Transit i Skoda Felicja.

Załączniki:

- ogłoszenie (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

- regulamin przetargu (licytacji) (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

- załącznik nr 1 - oświadczenie uczestnika przetargu (licytacji) (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

- załącznik nr 2 - lista uczestników przetargu ustnego (licytacji) (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

- załącznik nr 3 - umowa kupna sprzedaży (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

- załącznik nr 4 - protokół z przebiegu przetargu ustnego (licytacji) (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

- załącznik nr 5 - protokół odbioru pojazdu (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

 

29.03.2017 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

- Usługa konserwacji urządzeń i istalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) wraz z urządzeniami współpracującymi w obiektach DPS od  01 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r.

  (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o  udostępnienie danych)

  POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONO

 

14.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- usługa konserwacji urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru wraz z urządzeniami współpracującymi w obiektach DPS na okres od 1 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r.

 

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
 Oferty należy złożyć w terminie do 22 marca 2017 r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork

 
4. ZAŁĄCZNIKI:


-  prośba o złożenie oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

-  dane dotyczące urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru wraz z urządzeniami współpracującymi w obiektach DPS oraz zakres usług 

  (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

 

28.02.2017 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

- badanie i przegląd węży przeciwpożarowych oraz przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

  POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONO

 

17.02.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- badanie i przegląd węży przeciwpożarowych,
- przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych.


3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
 Oferty należy złożyć w terminie do 24 lutego 2017r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

-  prośba o złożenie oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

 

31.01.2017 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

- usługa konserwacji urządzeń dźwigowych na okres roku od 1 lutego 2017r. do 31 stycznia 2018r. (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)

 POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONO

 

18.01.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Usługa konserwacji urządzeń dźwigowych na okres roku od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do 26 stycznia 2017 r. w formie:
- pisemnej, osobiście, listownie na adres:
  Dom Pomocy Społecznej Nr 1
  ul. Stryjewskiego 23
  84-300 Lębork
- faxem numer 59 8622-434

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

-  prośba o złożenie oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)
-  dane dotyczące dźwigów (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno-gospodarczej-wniosek o udostępnienie danych)