Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Zamówienia do 30000 Euro - 2018 r.:

 

07.12.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

- w trybie zapytania cenowego na usługę wykonania rocznego pomiaru instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchni i pralni oraz pomiaru awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych 

 (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

- rozeznanie cenowe  (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

26.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- dotyczy wykonania rocznego pomiaru instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchni i pralni oraz pomiarów awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych


3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 6 grudnia  2018r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork, bądź w formie elektronicznej na adres : dps1_lebork@wp.pl

 

4. ZAŁĄCZNIKI:


-  prośba o złożenie oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

-  formularz ofertowy (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

31.08.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

- w trybie zapytania cenowego na usługę dotyczącą deratyzacji w obiektach i posesji Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku  (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

- rozeznanie cenowe  (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

31.08.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

- w trybie zapytania cenowego na wykonanie rocznego przeglądu technicznego sprawności obiektu w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

- rozeznanie cenowe (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

20.08.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- dotyczy wykonania deratyzacji w obiektach i posesji Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku


3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 30 sierpnia 2018r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork, bądź w formie elektronicznej na adres : dps1_lebork@wp.pl

 

4. ZAŁĄCZNIKI:

-  prośba o złożenie oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

20.08.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- dotyczy wykonania rocznego przeglądu stanu technicznego sprawności obiektu w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku


3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 30 sierpnia 2018r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork, bądź w formie elektronicznej na adres : dps1_lebork@wp.pl

 

4. ZAŁĄCZNIKI:

-  prośba o złożenie oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

09.08.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

- w trybie zapytania cenowego na usługę wykonania okresowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz założenia siatki na 22 kominach wentylacyjnych zewnętrznych

  (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

- rozeznanie cenowe (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

07.08.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

- w trybie zapytania cenowego na usługę wykonania przeglądu i wymiany gaśnic w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku 

 (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

- rozeznanie cenowe (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

19.07.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- dotyczy wykonania okresowej kontroli przewodów kominowych i połączeń wentylacyjnych oraz założenia siatki na 22 kominach zewnętrznych wentylacyjnych zanjdujących się na dachu budynku pałacowego chroniącej przed ptactwem w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku


3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 03 sierpnia 2018r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork, bądź w formie elektronicznej na adres : dps1_lebork@wp.pl

 

4. ZAŁĄCZNIKI:

-  prośba o złożenie oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

19.07.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- dotyczy wykonania przeglądu i wymiany gaśnic w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku


3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 03 sierpnia 2018r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork, bądź w formie elektronicznej na adres : dps1_lebork@wp.pl

 

4. ZAŁĄCZNIKI:

-  prośba o złożenie oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

19.07.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- dotyczy wykonania okresowego przeglądu instalacji gazowej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku


3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 03 sierpnia 2018r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork, bądź w formie elektronicznej na adres : dps1_lebork@wp.pl


4. ZAŁĄCZNIKI:

-  prośba o złożenie oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

OGŁOSZENIE

- o wyniku przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż samochodu marki Volkswagen Transporter 1,9 TDI z dnia 15 maja 2018 r. (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

24.04.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter 1,9 TDI

Załączniki:

- ogłoszenie (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

- regulamin przetargu (licytacji) (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

- załącznik nr 1 - oświadczenie uczestnika przetargu (licytacji) (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

- załącznik nr 2 - lista uczestników przetargu ustnego (licytacji) (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

- załącznik nr 3 - umowa kupna sprzedaży (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

- załącznik nr 4 - protokół z przebiegu przetargu ustnego (licytacji) (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

- załącznik nr 5 - protokół odbioru pojazdu (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

09.04.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

- w trybie zapytania cenowego na rozbudowę monitoringu w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

- rozeznanie cenowe (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

28.03.2018 r.

Sprostowanie do zapytania cenowego na rozbudowę monitoringu w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Leborku (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

27.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- dotyczy zapytania ofertowego na rozbudowę monitoringu w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku


3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 6 kwietnia 2018r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

-  prośba o złożenie oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

-  formularz ofertowy (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

16.03.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

- w trybie zapytania ofertowego na usługę konserwacji urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru SAP wraz z urządzeniami współpracującymi w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r 

 (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

- rozeznanie cenowe (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

06.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- usługa konserwacji urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru ( SAP ) wraz z urządzeniami współpracującymi w obiektach DPS na okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.


3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 15 marca 2018r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork

 
4. ZAŁĄCZNIKI:
-  prośba o złożenie oferty 
(do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

06.03.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

- w trybie zapytania ofertowego na usługę wykonania przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

- rozeznanie cenowe (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

27.02.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych - 14 szt.


3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 05 marca 2018r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork

 
4. ZAŁĄCZNIKI:
-  prośba o złożenie oferty 
(do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

22.01.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

- w trybie zapytania ofertowego na usługę konserwacji dźwigów od 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r. 

 (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

- rozeznanie cenowe (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

08.01.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- oferta dotycząca usługi konserwacji urządzeń dźwigowych na okres roku od 1 lutego 2018 r. do 31 stcznia 2019 r.

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 19 stycznia 2018 r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork

bądź drogą elektroniczną : dps1_lebork@wp.pl

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

- prośba o złożenie oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

- dane dotyczące dźwigów (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)