Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Wszystkie zarządzenia z roku 2018 dostępne są w kadrach lub na wniosek o udostepnienie danych.

 

Zarządzenia Dyrektora 2018:

 

- Zarządzenie Nr 1 - w sprawie zmiany treści wzorów upoważnień stanowiących załączniki nr 6 i nr 12 do Regulaminu w sprawie postępowania z depozytami wartościowymi w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku z dnia 01.03.2018 roku.

- Zarządzenie Nr 2 - w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku z podziałem na dziewięć części od 01 lutego 2018 r. do 31 stcznia 2019 r.

- Zarządzenie Nr 3 - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku z dnia 26.01.2018 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie osobowym Volkswagen Caravelle T6

- Zarządzenie Nr 4 - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku z dnia 31.01.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego ZFSŚ na rok 2018

- Zarządzenie Nr 5 - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku z dnia 15.02.2018 r. w sprawie dokonania oceny przydatności środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wyposażenia.

- Zarządzenie Nr 6 - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku z dnia 22.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do prwidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego stanowiących własność

  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 7 - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku z dnia 08.03.2018 r. w sprawie określenia zasad eksploatacji samochodów służbowych, prowadzenia ewidencji wyjazdów służbowych, rozliczania i zużycia paliwa,

  norm zużycia paliwa oraz obowiązków kierujących pojazdami służbowymi.

- Zarządzenie Nr 8 - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku z dnia 24.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego(licytacji) na sprzedaż samochodu marki Volkswagen Transporter 1,9 TDI.

- Zarządzenie Nr 9 - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku z dnia 18.05.2018 r. w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji 

- Zarządzenie Nr 10 - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku z dnia 30.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia wydawania napojów chłodzących dla pracowników na okres upałów.

- Zarządzenie Nr 11 - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku z dnia 14.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zarządzenie Nr 12 - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku z dnia 22.10.2018 r. w sprawie zasad ( polityki) rachunkowości  w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 13 - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku z dnia 22.10.2018 r. w sprawie ustalenia  instrukcji magazynowej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku .

- Zarządzenie Nr 14 - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku z dnia 22.10.2018 r. w sprawie Regulaminu pracy w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zarządzenie Nr 15 - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku z dnia 31.10.2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

 - Zarządzenie Nr 16 - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku z dnia 16.11.2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2018  w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.