Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Zamówienia do 30.000 Euro - rok 2020:

 

23.06.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 - oferta dotycząca wykonania usługi montażu 2 hydrantów wewnętrznych

 

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 Oferty należy złożyć w terminie do 03 lipca 2020 r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork
bądź drogą elektroniczną : dps1_lebork@wp.pl

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

- Prośba o złożenie oferty plik pdf do pobrania 

 - Załącznik Nr 1 plik pdf do pobrania

 - Załącznik Nr 2 plik pdf do pobrania

 - Formularz ofertowy plik pdf do pobrania

 

18.03.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

- w trybie zapytania cenowego na usługę wykonania resursu urządzenia dźwigowego  w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku (pobierz plik)

- rozeznanie cenowe (pobierz plik)

 

18.03.2020 r.

SPROSTOWANIE

- sprostowanie do rozeznania cenowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie zapytania cenowego na usługę wykonania resursu urządzenia dźwigowego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku (pobierz plik)

 

17.03.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

- w trybie zapytania cenowego na usługę konserwacji urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru SAP wraz z urządzeniami współpracującymi w okresie od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku (pobierz plik)

- rozeznanie cenowe (pobierz plik)

 

16.03.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

- w trybie zapytania cenowego na usługę wykonania resursu urządzenia dźwigowego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku (pobierz plik)

- rozeznanie cenowe (pobierz plik)

 

12.03.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

- w trybie zapytania cenowego na usługę wykonania okresowego przeglądu hydrantów wewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku (pobierz plik)

- rozeznanie cenowe (pobierz plik)

 

09.03.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- oferta dotycząca usługi konserwacji urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmu pożaru ( SAP) wraz z urządzeniami współpracujacymi w obiektach DPS na okres od  01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 16 marca 2020 r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork

bądź drogą elektroniczną : dps1_lebork@wp.pl

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

- Prośba o złożenie oferty (pobierz plik)

 

04.03.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- oferta dotycząca usługi wykonania resursu urządzenia dźwigowego 

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 12 marca 2020 r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork

bądź drogą elektroniczną : dps1_lebork@wp.pl

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

- Prośba o złożenie oferty (pobierz plik)

 

 

03.03.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- oferta dotycząca usługi przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych - 14 szt.

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 11 marca 2020 r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork

bądź drogą elektroniczną : dps1_lebork@wp.pl

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

- Prośba o złożenie oferty (pobierz plik)

 

 

17.01.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU  POSTĘPOWANIA

- w trybie zapytania ofertowego na usługę konserwacji urządzeń dźwigowych w okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r. (pobierz plik)

- rozeznanie cenowe (pobierz plik)

 

07.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
 
Dom Pomocy Społecznej Nr 1
ul. Stryjewskiego 23
84-300 Lębork


2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
- oferta dotycząca usługi konserwacji urządzeń dźwigowych na okres roku od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

3. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
 
Oferty należy złożyć w terminie do 16 stycznia 2020 r. na adres:
 Dom Pomocy Społecznej Nr 1
 ul. Stryjewskiego 23
 84-300 Lębork

bądź drogą elektroniczną : dps1_lebork@wp.pl

 
4. ZAŁĄCZNIKI:

- Prośba o złożenie oferty (pobierz plik)

- Dane dotyczące dźwigów (pobierz plik)