Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Zamówienia powyżej 130000 złotych - rok 2021:

 

31.12.2020 r.

 

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia - Dostawy : plik pdf do pobrania

 

 

18.12.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów spożywczych do Domu  Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku z podziałem na dziewięć części - od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r.

Część I - Przedmiotem zamówienia są sukcesywna dostawa kurzych jaj do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - plik pdf do pobrania 

Część II - Przedmiotem zamówienia są sukcesywna dostawa warzyw i owoców oraz kapusty  i ogórków kiszonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - pdf plik do pobrania

Część III - Przedmiotem zamówienia są sukcesywna dostawa ryb świeżych, solonych i wędzonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - pdf plik do pobrania

Część IV - Przedmiotem zamówienia są sukcesywna dostawa świeżego mięsa wieprzowego i podrobów wieprzowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - pdf plik do pobrania 

Część V - Przedmiotem zamówienia są sukcesywna dostawa mięsa drobiowego i podrobów drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - pdf plik do pobrania

Część VI - Przedmiotem zamówienia są sukcesywna dostawa wędlin wieprzowych i drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - pdf plik do pobrania

Cześć VII - Przedmiotem zamówienia są sukcesywna dostawa produktów mleczarskich i tłuszczów roślinnych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - pdf plik do pobrania

Część VIII - Przedmiotem zamówienia są sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów piekarsko-ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej  Nr 1 w Lęborku - pdf plik do pobrania

Część IX - Przedmiotem zamówienia są sukcesywna dostawa artykułów spożywczych: produktów przemiału ziarna, tłuszczów roślinnych, wyrobów ciastkarskich i przypraw, owoców i warzyw przetworzonych, napojów itp.  do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - pdf plik do pobrania

 

 

 

16.12.2020 r

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych z podziałem na dziewięć części - od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r. do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Informacja z otwarcia ofert : plik pdf do pobrania

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów : plik pdf do pobrania

 

04.12.2020 r.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- na dostawę artykułów spożywczych do Domu  Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku z podziałem na dziewięć części - od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r.

- ogłoszenie o zamówieniu : plik pdf do pobrania
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia plik pdf do pobrania  

 

Część I - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa  kurzych jaj do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty :  plik pdf do pobrania
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne : plik pdf do pobrania 
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców : plik pdf do pobrania
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 5 projekt umowy : plik pdf do pobrania

 

Część II - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców oraz kapusty i ogórków kiszonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 5 projekt umowy : pdf plik do pobrania

Część III - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb świeżych, solonych, wędzonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne : pdf plik do pobrania 
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 5 projekt umowy : pdf plik do pobrania

 

Część IV - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego i podrobów wieprzowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty : plik pdf do pobrania
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 5 projekt umowy : pdf plik do pobrania
 

Część V - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa drobiowego i podrobów drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy : pdf plik do pobrania

- Zał. Nr 5 projekt umowy : pdf plik do pobrania


Część VI - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wędlin wieprzowych i drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 5 projekt umowy :  pdf plik do pobrania


Cześć VII - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich i tłuszczów roślinnych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty  : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 5 projekt umowy :  pdf plik do pobrania

Część VIII - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów piekarsko-ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej  Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców : pdf plik do pobrania

- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 5 projekt umowy : pdf plik do pobrania

 
Część IX - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych: produktów przemiału ziarna, tłuszczów roślinnych, wyrobów ciastkarskich i przypraw , owoców i warzyw przetworzonych, napojów itp. do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lębork


- Zał. Nr 1 formularz oferty : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców  : pdf plik do pobrania

- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy  : pdf plik do pobrania
- Zał. Nr 5 projekt umowy : pdf plik do pobrania