Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Archiwum : zamówienia publiczne powyżej 30000 Euro - 2018 rok:

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów spożywczych do Domu  Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku z podziałem na dziewięć części - od 01.02.2018r. do 31.01.2019 r.

Część I - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kurzych jaj do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku- 26.01.2018(pobierz plik)

Część II - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw i owoców oraz kapusty kiszonej i ogórków kiszonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku 26.01.2018 (pobierz plik)

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów spożywczych do Domu  Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku z podziałem na dziewięć części - od 01.02.2018r. do 31.01.2019 r.

Część IV - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy świeżego mięsa i podrobów wieprzowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku- 25.01.2018(pobierz plik)

Część IX - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych: produktów przemiału ziarna, tłuszczów roślinnych. wyrobów ciastkarskich, przypraw, owoców i warzyw przetworzonych, napojów itp. do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - 25.01.2018(pobierz plik)

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów spożywczych do Domu  Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku z podziałem na dziewięć części - od 01.02.2018r. do 31.01.2019 r.

Część III - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ryb świeżych, wędzonych, solonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku- 24.01.2018r(pobierz plik)

Część V - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy świeżego mięsa i podrobów drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - 24.01.2018(pobierz plik)

Część VI - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wędlin wieprzowych i drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - 24.01.2018(pobierz plik)

Cześć VII - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów mleczarskich i tłuszczów roślinnych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - 24.01.20178(pobierz plik)

Część VIII - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej  Nr 1 w Lęborku - 24.01.2018 (pobierz plik)

 

22.01.2018r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY- na dostawę artykułów spożywczych do Domu  Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku z podziałem na dziewięć części - od 01.02.2018r. do 31.01.2019r.

- Informacja z otwarcia ofert (pobierz plik)

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- na dostawę artykułów spożywczych do Domu  Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku z podziałem na dziewięć części - od 01.02.2018r. do 31.01.2019r.

- ogłoszenie o zamówieniu (pobierz plik)
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pobierz plik)

Część I - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa  kurzych jaj do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
 

- Zał. Nr 1 formularz oferty (pobierz plik)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (pobierz plik)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców (pobierz plik)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy (pobierz plik)
- Zał. Nr 5 projekt umowy (pobierz plik)Część II - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców oraz kapusty i ogórków kiszonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty (pobierz plik)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (pobierz plik)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców (pobierz plik)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy (pobierz plik)
- Zał. Nr 5 projekt umowy (pobierz plik)


Część III - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb świeżych, solonych, wędzonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku


- Zał. Nr 1 formularz oferty (pobierz plik)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne(pobierz plik)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców(pobierz plik)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy(pobierz plik)
- Zał. Nr 5 projekt umowy(pobierz plik)

Część IV - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżego mięsa,  podrobów wieprzowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty (pobierz plik)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne(pobierz plik)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców(pobierz plik)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy(pobierz plik)
- Zał. Nr 5 projekt umowy(pobierz plik)

Część V - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżego mięsa i podrobów drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku


- Zał. Nr 1 formularz oferty(pobierz plik)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne(pobierz plik)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców(pobierz plik)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy(pobierz plik)
- Zał. Nr 5 projekt umowy(pobierz plik)

Część VI - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wędlin wieprzowych i drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
- Zał. Nr 1 formularz oferty(pobierz plik)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne(pobierz plik)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców(pobierz plik)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy(pobierz plik)
- Zał. Nr 5 projekt umowy(pobierz plik)


Cześć VII - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów nabial i przetwory mleczarskie do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty(pobierz plik)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne(pobierz plik)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców(pobierz plik)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy(pobierz plik)
- Zał. Nr 5 projekt umowy(pobierz plik)


Część VIII - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa  pieczywa i wyrobów piekarsko – ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej  Nr 1 w Lęborku


- Zał. Nr 1 formularz oferty(pobierz plik)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne(pobierz plik)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców(pobierz plik)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy(pobierz plik)
- Zał. Nr 5 projekt umowy(pobierz plik)

 
Część IX - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych: produktów przemiału ziarna, tłuszczów roślinnych, wyrobów ciastkarskich, przypraw, owoców i warzyw przetworzonych, napojów itp. do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zał. Nr 1 formularz oferty(pobierz plik)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne(pobierz plik)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców(pobierz plik)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy(pobierz plik)
- Zał. Nr 5 projekt umowy(pobierz plik)