Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Zarządzenia Dyrektora 2020 rok:

 

Wyjaśnienie skrótu: ZFŚS- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

Zarządzenie Nr 1 - powołanie komisji przetargowej - plik pdf do pobrania

Zarządzenie Nr 2 - plan rzeczowo finansowy ZFŚS- plik pdf do pobrania

Zarządzenie Nr 3 -  aktualizacja Procedury Ochrony Danych Osobowych - plik pdf do pobrania

Zarządzenie Nr 4 - zachorowania na grypę - plik pdf do pobrania

Zarządzenie Nr 5 - dotyczy dokonania oceny przydatności środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - (do wglądu w kadrach - wniosek o udostępnienie danych)

Zarządzenie Nr 6 - dotyczy powołania Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego stanowiących własność  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku oraz jej zadań - (do wglądu w kadrach - wniosek o udostępnienie danych)

Zarządzenie Nr 7 - ograniczenia wizyt w związku z zagrożeniem epidemiologicznym - plik pdf do pobrania

Zarządzenie Nr 8 - wprowadzenie zaleceń Wojewody Pomorskiego - covid 19 - plik pdf do pobrania

Zarządzenie Nr 9 - zagrożenia zakażenia wywołane koronawirusem - plik pdf do pobrania

Zarządzenie Nr 10 - zalecenia w dziedzinie chorób zakaźnych - plik pdf do pobrania

Zarządzenie Nr 11 - dotyczy monitoringu wizyjnego - plik pdf do pobrania

Zarządzenie Nr 12 - dotyczy dnia wolnego - plik pdf do pobrania

Zarządzenie Nr 13 - dotyczy powołania komisji przetargowej - plik pdf do pobrania

Zarządzenie Nr 14 - dotyczy zmiany do Regulaminu wynagradzania plik pdf do pobrania

Zarządzenie Nr 15 - dotyczy sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu do Regulaminu wynagradzania plik pdf do pobrania

Zarządzenie Nr 16  -  dotyczy podejmowania pracy poza macierzystym zakładem pracy plik pdf do pobrania

Zarządzenie Nr 17 - dotyczy dnia wolnego -plik pdf do pobrania

Zarządzenie Nr 18 - dotyczy powołania komisji przetargowej plik pdf do pobrania

Zarządzenie Nr 19 - dotyczy przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2020 plik pdf do pobrania