Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Zarządzenia Dyrektora 2020 rok:

Wyjaśnienie skrótu: ZFŚS- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 1 - Powołanie komisji przetargowej - plik pdf do pobrania

Zarządzenie Nr 2 - Plan rzeczowo finansowy ZFŚS- plik pdf do pobrania

Zarządzenie Nr 3 -  Aktualizacja Procedury Ochrony Danych Osobowych - plik pdf do pobrania

Zarządzenie Nr 4 - Zachorowania na grypę - plik pdf do pobrania

Zarządzenie Nr 5 - dotyczy dokonania oceny przydatności środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - (do wglądu w kadrach - wniosek o udostępnienie danych)

Zarządzenie Nr 6 - dotyczy powołania Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego stanowiących własność  Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku oraz jej zadań - (do wglądu w kadrach - wniosek o udostępnienie danych)

Zarządzenie Nr 7 - Ograniczenia wizyt w związku z zagrożeniem epidemiologicznym - plik pdf do pobrania

Zarządzenie Nr 8 - Wprowadzenie zaleceń Wojewody Pomorskiego - covid 19 - plik pdf do pobrania

Zarządzenie Nr 9 - Zagrożenia zakażenia wywołane koronawirusem - plik pdf do pobrania

Zarządzenie Nr 10 -  Zalecenia w dziedzinie chorób zakaźnych - plik pdf do pobrania