Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Archiwum : 

Zamówienia publiczne powyżej 30000 Euro 2017 rok :

 

09.11.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup 9-cio osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 będących na wózkach inwalidzkich w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

08.11.2017 r.

SPROSTOWANIE TREŚCI  INFORMACJI- PROTOKOŁU  Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 06.11.2017 R

- dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup 9-cio osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 będących na wózkach inwalidzkich w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- poprawiona treść protokołu (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

06.11.2017 r.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

- dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup 9-cio osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 będących na wózkach inwalidzkich w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- protokół z otwarcia ofert (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

31.10.2017r.

ODPOWIEDZI  NA PYTANIA WYKONAWCY

- dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup 9-cio osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 będących na wózkach inwalidzkich w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- pytania wykonawcy (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

26.10.2017r.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY  na zakup 9-cio osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 będących na wózkach inwalidzkich w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

- ogłoszenie (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

- SIWZ (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

- specyfikacja samochodu - załącznik nr 1 (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

- załącznik nr 2 (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

- załącznik nr 3 (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

- załącznik nr 4 (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

- załącznik nr 5 (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

- załącznik nr 6 (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów spożywczych do Domu  Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku z podziałem na dziewięć części - od 01.02.2017r. do 31.01.2018r.

Część I -  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy świeżych kurzych jaj do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku 

(do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

Część II - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw i owoców oraz kapusty i ogórków kiszonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku 

(do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
 
Część III - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ryb świeżych, solonych i mrożonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku 

(do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

Część IV - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy świeżego mięsa, kości i podrobów wieprzowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku 

(do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

Część V - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy świeżego mięsa i podrobów drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku 

(do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

Część VI - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wędlin wieprzowych i drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku 

(do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

Cześć VII - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów mleczarskich i tłuszczów roślinnych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku 

(do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

Część VIII - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów piekarsko – ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej  Nr 1 w Lęborku 

(do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

Część IX - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych: produktów przemiału ziarna, tłuszczów roślinnych, wyrobów ciastkarskich, przypraw, owoców i warzyw przetworzonych, napojów itp. do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

PROTOKOŁY Z OTWARCIA OFERT - PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę artykułów spożywczych do Domu  Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku z podziałem na dziewięć części - od 01.02.2017r. do 31.01.2018r. - OTWARCIE OFERT 24.01.2017 ROKU

 

Część I - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżych kurzych jaj do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
                                                                                                                                                                                                                                                                                

- protokół z otwarcia ofert (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

Część II - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców oraz kapusty i ogórków kiszonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- protokół z otwarcia ofert (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

Część III - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb świeżych, solonych i mrożonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- protokół z otwarcia ofert 
(do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

Część IV - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżego mięsa, kości i podrobów wieprzowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- protokół z otwarcia ofert
(do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

Część V - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżego mięsa i podrobów drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- protokół z otwarcia ofert
(do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

Część VI - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wędlin wieprzowych i drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- protokół z otwarcia ofert
(do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

Cześć VII - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich i tłuszczów roślinnych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- protokół z otwarcia ofert
(do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

Część VIII - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa  pieczywa i wyrobów piekarsko – ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej  Nr 1 w Lęborku

- protokół z otwarcia ofert 
(do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

Część IX - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych: produktów przemiału ziarna, tłuszczów roślinnych, wyrobów ciastkarskich, przypraw, owoców i warzyw przetworzonych, napojów itp. do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- protokół z otwarcia ofert 
(do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- na dostawę artykułów spożywczych do Domu  Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku z podziałem na dziewięć części - od 01.02.2017r. do 31.01.2018r.

- ogłoszenie o zamówieniu (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

Część I - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżych kurzych jaj do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
 

- Zał. Nr 1 formularz oferty
(do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 3 oświadczenie (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 4 umowa (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

Część II - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców oraz kapusty i ogórków kiszonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty
(do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 3 oświadczenie (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 4 umowa (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

Część III - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb świeżych, solonych i mrożonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty
(do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 3 oświadczenie (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 4 umowa (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

Część IV - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżego mięsa, kości i podrobów wieprzowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty 
(do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 3 oświadczenie (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 4 umowa (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

Część V - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżego mięsa i podrobów drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty
(do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 3 oświadczenie (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 4 umowa (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)


Część VI - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wędlin wieprzowych i drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty
(do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 3 oświadczenie (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 4 umowa (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

Cześć VII - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich i tłuszczów roślinnych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty
(do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 3 oświadczenie (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 4 umowa (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)


Część VIII - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa  pieczywa i wyrobów piekarsko – ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej  Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty
(do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 3 oświadczenie (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 4 umowa (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)

 
Część IX - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych: produktów przemiału ziarna, tłuszczów roślinnych, wyrobów ciastkarskich, przypraw, owoców i warzyw przetworzonych, napojów itp. do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zał. Nr 1 formularz oferty 
(do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 3 oświadczenie (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)
- Zał. Nr 4 umowa (do wglądu u Kierownika sekcji administracyjno - gospodarczej wniosek o udostępnienie danych)