Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Archiwum - zamówienia publiczne powyżej 30000 Euro 2017 rok:

09.11.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup 9-cio osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 będących na wózkach inwalidzkich w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

-informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz plik)

08.11.2017 r.

SPROSTOWANIE TREŚCI  INFORMACJI- PROTOKOŁU  Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 06.11.2017 R

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup 9-cio osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 będących na wózkach inwalidzkich w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- poprawiona treść protokołu(pobierz plik)

 

06.11.2017 r.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup 9-cio osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 będących na wózkach inwalidzkich w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- protokół z otwarcia ofert (pobierz plik)

31.10.2017r.

ODPOWIEDZI  NA PYTANIA WYKONAWCY

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup 9-cio osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 będących na wózkach inwalidzkich w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- pytania wykonawcy (pobierz plik)

 

26.10.2017r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY na zakup 9-cio osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 będących na wózkach inwalidzkich w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- ogłoszenie (pobierz plik)

- SIWZ (pobierz plik)

- specyfikacja samochodu - załącznik nr 1 (pobierz plik)

- załącznik nr 2 (pobierz plik)

- załącznik nr 3 (pobierz plik)

- załącznik nr 4 (pobierz plik)

- załącznik nr 5 (pobierz plik)

- załącznik nr 6 (pobierz plik)

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów spożywczych do Domu  Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku z podziałem na dziewięć części - od 01.02.2017r. do 31.01.2018r.

Część I -  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy świeżych kurzych jaj do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - 26.01.2017 (pobierz plik)

Część II - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw i owoców oraz kapusty i ogórków kiszonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku -26.01.2017 (pobierz plik)
 
Część III - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ryb świeżych, solonych i mrożonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - 26.01.2017 (pobierz plik)

Część IV - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy świeżego mięsa, kości i podrobów wieprzowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - 26.01.2017 (pobierz plik)

Część V - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy świeżego mięsa i podrobów drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - 26.01.2017 (pobierz plik)

Część VI - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wędlin wieprzowych i drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - 26.01.2017 (pobierz plik)

Cześć VII - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów mleczarskich i tłuszczów roślinnych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - 26.01.2017 (pobierz plik)

Część VIII - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów piekarsko – ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej  Nr 1 w Lęborku - 26.01.2017 (pobierz plik)

Część IX - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych: produktów przemiału ziarna, tłuszczów roślinnych, wyrobów ciastkarskich, przypraw, owoców i warzyw przetworzonych, napojów itp. do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - 26.01.2017 (pobierz plik)

 

PROTOKOŁY Z OTWARCIA OFERT - PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę artykułów spożywczych do Domu  Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku z podziałem na dziewięć części - od 01.02.2017r. do 31.01.2018r. - OTWARCIE OFERT 24.01.2017 ROKU

Część I - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżych kurzych jaj do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
                                                                                                                                                                                                                                                                                
- protokół z otwarcia ofert (pobierz plik)


Część II - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców oraz kapusty i ogórków kiszonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- protokół z otwarcia ofert (pobierz plik)


Część III - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb świeżych, solonych i mrożonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- protokół z otwarcia ofert (pobierz plik)


Część IV - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżego mięsa, kości i podrobów wieprzowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- protokół z otwarcia ofert (pobierz plik)

Część V - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżego mięsa i podrobów drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- protokół z otwarcia ofert (pobierz plik)


Część VI - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wędlin wieprzowych i drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- protokół z otwarcia ofert (pobierz plik)

Cześć VII - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich i tłuszczów roślinnych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- protokół z otwarcia ofert (pobierz plik)


Część VIII - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa  pieczywa i wyrobów piekarsko – ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej  Nr 1 w Lęborku

- protokół z otwarcia ofert (pobierz plik)

 
Część IX - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych: produktów przemiału ziarna, tłuszczów roślinnych, wyrobów ciastkarskich, przypraw, owoców i warzyw przetworzonych, napojów itp. do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- protokół z otwarcia ofert (pobierz plik)

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY- na dostawę artykułów spożywczych do Domu  Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku z podziałem na dziewięć części - od 01.02.2017r. do 31.01.2018r.

- ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik

Część I - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżych kurzych jaj do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku
 

- Zał. Nr 1 formularz oferty pobierz plik
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pobierz plik
- Zał. Nr 3 oświadczenie pobierz plik
- Zał. Nr 4 umowa pobierz plik

Część II - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców oraz kapusty i ogórków kiszonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty pobierz plik
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pobierz plik
- Zał. Nr 3 oświadczenie pobierz plik
- Zał. Nr 4 umowa pobierz plik


Część III - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb świeżych, solonych i mrożonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty pobierz plik
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pobierz plik
- Zał. Nr 3 oświadczenie pobierz plik
- Zał. Nr 4 umowa pobierz plik

Część IV - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżego mięsa, kości i podrobów wieprzowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty pobierz plik
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pobierz plik
- Zał. Nr 3 oświadczenie pobierz plik
- Zał. Nr 4 umowa pobierz plik

Część V - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżego mięsa i podrobów drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty pobierz plik
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pobierz plik
- Zał. Nr 3 oświadczenie pobierz plik
- Zał. Nr 4 umowa pobierz plik


Część VI - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wędlin wieprzowych i drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty pobierz plik
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pobierz plik
- Zał. Nr 3 oświadczenie pobierz plik
- Zał. Nr 4 umowa pobierz plik

Cześć VII - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich i tłuszczów roślinnych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty pobierz plik
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pobierz plik
- Zał. Nr 3 oświadczenie pobierz plik
- Zał. Nr 4 umowa pobierz plik


Część VIII - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa  pieczywa i wyrobów piekarsko – ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej  Nr 1 w Lęborku


- Zał. Nr 1 formularz oferty pobierz plik
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pobierz plik
- Zał. Nr 3 oświadczenie pobierz plik
- Zał. Nr 4 umowa pobierz plik

 
Część IX - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych: produktów przemiału ziarna, tłuszczów roślinnych, wyrobów ciastkarskich, przypraw, owoców i warzyw przetworzonych, napojów itp. do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.


- Zał. Nr 1 formularz oferty pobierz plik
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pobierz plik
- Zał. Nr 3 oświadczenie pobierz plik
- Zał. Nr 4 umowa pobierz plik