Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

Archiwum: Zamówienia publiczne powyżej 30000 Euro - 2019 rok:

06.02.2019r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - Dostawy :https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/5b4f82d8-032b-41e9-ae4a-4381fce20ae3

28.01.2019 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów spożywczych do Domu  Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku z podziałem na dziewięć części - od 01.02.2019r. do 31.01.2020 r.

Część I - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kurzych jaj do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku- 28.01.2019 (pobierz plik)

Część II - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw i owoców oraz kapusty  i ogórków kiszonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku 28.01.2019 (pobierz plik)

Część III - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ryb świeżych, wędzonych, solonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku- 28.01.2019 r (pobierz plik)

Część IV - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy świeżego mięsa i podrobów wieprzowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku- 28.01.2019 (pobierz plik)

Część V - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa drobiowego i podrobów drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - 28.01.2019 (pobierz plik)

Część VI - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wędlin wieprzowych i drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - 28.01.2019 (pobierz plik)

Cześć VII - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy nabiału i przetworów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - 28.01.2019 (pobierz plik)

Część VIII - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wyrobów piekarskich i ciastkarskich do Domu Pomocy Społecznej  Nr 1 w Lęborku - 28.01.2019 (pobierz plik)

Część IX - Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych: produktów przemiału ziarna, tłuszczów roślinnych. wyrobów ciastkarskich i przypraw sypkich, owoców i warzyw przetworzonych, napojów itp.  do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku - 28.01.2019 (pobierz plik)

 

25.01.2019 r

PRZETARG NIEOGRANICZONY- na dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku z podziałem na dziewięć części - od 01.02.2019 r. do 31.01.2020r.

- Informacja z otwarcia ofert (pobierz plik)

 

14.01.2019 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY- na dostawę artykułów spożywczych do Domu  Pomocy  Społecznej Nr 1 w Lęborku z podziałem na dziewięć części - od 01.02.2019r. do 31.01.2020r.

- ogłoszenie o zamówieniu (pobierz plik)
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pobierz plik)

Część I - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa  kurzych jaj do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty (pobierz plik)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (pobierz plik)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców (pobierz plik)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy (pobierz plik)
- Zał. Nr 5 projekt umowy (pobierz plik)


Część II - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa warzyw i owoców oraz kapusty i ogórków kiszonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty (pobierz plik)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (pobierz plik)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców (pobierz plik)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy (pobierz plik)
- Zał. Nr 5 projekt umowy (pobierz plik)


Część III - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ryb świeżych, solonych, wędzonych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty (pobierz plik)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (pobierz plik)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców (pobierz plik)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy (pobierz plik)
- Zał. Nr 5 projekt umowy (pobierz plik)

Część IV - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego i podrobów wieprzowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty (pobierz plik)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (pobierz plik)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców (pobierz plik)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy (pobierz plik)
- Zał. Nr 5 projekt umowy (pobierz plik)

Część V - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa drobiowego i podrobów drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty (pobierz plik)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (pobierz plik)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców (pobierz plik)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy (pobierz plik)
- Zał. Nr 5 projekt umowy (pobierz plik)

Część VI - Przemiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wędlin wieprzowych i drobiowych do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty (pobierz plik)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (pobierz plik)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców (pobierz plik)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy (pobierz plik)
- Zał. Nr 5 projekt umowy (pobierz plik)


Cześć VII - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nabiału i przetworów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty (pobierz plik)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (pobierz plik)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców (pobierz plik)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy (pobierz plik)
- Zał. Nr 5 projekt umowy (pobierz plik)


Część VIII - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów piekarskich i ciastkarskich (pieczywa i wyrobów ciastkarskich) do Domu Pomocy Społecznej  Nr 1 w Lęborku

- Zał. Nr 1 formularz oferty (pobierz plik)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (pobierz plik)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców (pobierz plik)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy (pobierz plik)
- Zał. Nr 5 projekt umowy (pobierz plik)

 
Część IX - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych: produktów przemiału ziarna, tłuszczów roślinnych, wyrobów ciastkarskich i przypraw sypkich, owoców i warzyw przetworzonych, napojów itp. do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku.

- Zał. Nr 1 formularz oferty (pobierz plik)
- Zał. Nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (pobierz plik)
- Zał. Nr 3 oświadczenie podwykonawców (pobierz plik)
- Zał. Nr 4 oświadczenie wykonawcy (pobierz plik)
- Zał. Nr 5 projekt umowy (pobierz plik)